KOLLA ATT ANKARLÄNKARNA NEDAN INTE HAR OPEN I NEEW WINDOW innan du kopierar dem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cosmos eng      till TERM

Kosmos  dk

Kosmos sv

X-Structure eng  till TERM Rubrik en X-struktur o X-RCT Process, egentligen bättre länka till själva huvudsidan

X-Strukturen dk

X-Strukturen sv

X-RCT Processen dk   Till TERM  Ankare nere vid X-RCT P (på X-srtuktursidan)

X-RCT Process the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen

X RCT Procssen   sv

2.1 Martinus – Martinus Cosmology   PRESTXT

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi  SV

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi DK

2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden

2.2 Martinus og Per Bruus-Jensen – Det Kosmiske Verdensbillede

2.2 Martinus and Per Bruus-Jensen – The Cosmic Worldview,

2.3 ”De Två Grenarna”

2.3 “The Two Branches”

Supplementary, section 11: the Cosmic Basic Energies/ Fundamental Energies – Classification

Supplementary, section 12: the Cosmic Creative Principles/ the Morphogenetic Effect Constants – Classification

Supplementary, sections 8-

Creative principle dk    Cosmic Creative Priniple sammanfatt

ÖVERIKT dvs en bit ner på sidn

Creative principle se

Creative principle eng

Energi dk  Cosmic Basic Energies sidan en bit ner på sidan RESUME

Energi se

Energi eng

triplm eng  TERMIN vid Triplementary Principle täcker åxå X1, X2, X3

triplm sv

triplm dk

X0 eng    TERMIN täcker X0, centarlbehovet, urbegräet

X0 sv

X0 dk

contraction  dk   Cosmic Basic Energies : Contrac- Intelligens- Intuition – Memeory

contraction sv

contraction eng

You are not IN the Universe, you ARE the Universe, an intrinsic part of it. Ultimately you are not a person, but a focal point where the Universe is becoming conscious of itself.
Eckhart Tolle
¨¨

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

A very brief Overview that summarizes some of
the Fundamentals and Principles of the Cosmic Worldview

(ankerlänk skall starte here 11/2)   ……………Liv efter Døden – Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer X-Strukturen; livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur. X-strukturen viser, at vi ud over vores temporære fysiske krop også har en udødelig parafysisk krop/struktur, hvilken den fysiske krop er forbundet med og helt afhængig af. Den parafysiske krop/struktur eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop. Dette indebærer bl.a. at det vi benævner ”døden” faktisk er en overgang fra fysisk liv til et forsat liv på det parafysiske plan. Det Kosmiske Verdensbillede beskriver hele reinkarnationsprocessen, inklusive hvordan livet efter den fysiske død, fortsætter i en parafysisk eksistenssfære (tilværelsesplan/dimension) og forløbet frem til en ny fysisk inkarnation. Dette giver også en forklaring og forståelse af minder fra tidligere liv, nærdødsoplevelser, efter-døden kommunikation etc.

(ankerlänk starter her 12/2 egen sida) X-Strukturen fungerer og virker via the Reality-Consciousness Transformation Process X-RCT Processen; den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed til manifesteret objektiv virkelighed (manifestation) og oplevelsen af den som qualia, subjektiv virkelighed (perception) bevidsthed. Dvs. X-RCT-processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed) – til bevægelse og quanta/kvanter (objektiv virkelighed) – til qualia (subjektiv virkelighed).

T

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

Click here to add your own textzcccwqawerltfghjkk

X-Strukturen NCP X-AIONS En Större Verklighet
Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934

Martinus' Symbols no 28, 13, 36 © Martinus Institut, DK
Martinus' Symbols no 28, 13, 36 © Martinus Institut, DK
Martinus' Symbols no 28, 13, 36 © Martinus Institut, DK

Click here to add your own text