NCP X-AIONS X-Strukturen The Nature of Life and Reality
NEW COSMIC PARADIGM
NCP X-AIONS & The X-Research Project
Presenterar
Den KOSMISKA VÄRLDSBILDEN och X-Strukturen
The Nature of LIFE and REALITY – Ontology of CONSCIOUSNESS and EVOLUTION
VERKLIGHETEN   LIVET   MEDVETANDET   EVOLUTIONEN
***
X-Strukturen i Martinus Kosmologi representerar Signalementet för och Analysen av allt Liv, Livets och Verklighetens basala Natur. X-Strukturen beskriver Existensen, Medvetandet och Livets Odödlighet, vår Eviga Evolutionsprocess och Hur vi Överlever Döden. X-Strukturen belyser vår Odödliga Parafysiska Organism, vilken Existerar och Fungerar totalt Oberoende av den Temporära Fysiska Kroppen.
***
X-Strukturen och The Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT Process): En Dubbelriktad Manifestations- och PerceptionsProcess från Omanifesterad Initial Verklighet till Manifesterad Objektiv Verklighet (manifestation) och Upplevelsen av den som Subjektiv Verklighet – Livsupplevelse/Medvetande (perception).
– A Greater Reality –