– Välkommen till New Cosmic Paradigm – En Större Verklighet –

NCP X-AIONS X-Strukturen The Nature of Life and Reality

– Den Kosmiska Världsbilden –

X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur

Medvetandet – Existens och Odödlighet – Evolutionen

Liv bortom Döden – Medvetande oberoende av den fysiska hjärnan – Den Kosmiska Världsbilden presenterar X-Strukturen; livet och verklighetens grundläggande natur och struktur. X-strukturen påvisar att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/struktur som den fysiska kroppen är förbunden med och helt beroende av. Den parafysiska kroppen/strukturen existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen. Detta medför bland annat att det vi benämner ”döden” faktiskt innebär en övergång från fysiskt liv till fortsatt liv på parafysisk nivå. Den Kosmiska Världsbilden belyser hela reinkarnationsprocessen inklusive hur livet efter den fysiska döden fortsätter i en parafysisk värld (existensplan/dimension) och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation. Detta ger också förklaring på och förståelse för minnen från tidigare liv, nära-döden upplevelser, efter-döden kommunikation etc.

X-Strukturen fungerar och verkar via ”the Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet till manifesterad objektiv verklighet (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet (perception) medvetande. Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet) – till qualia (subjektiv verklighet).
En djupgående lösning på ”the Hard Problem of Consciousness” (medvetande- perceptions- och qualiaproblematiken) och ”the Hard Problem of Reality” (den objektiva verklighetens natur).

Det Nya Kosmiska Paradigmet – kunskapen om och förståelsen av X-Strukturen och X-RCT-processen kommer genomgripande och mycket positivt påverka hur vi lever våra liv och därmed framtiden för allt liv på Jorden.

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi

New Cosmic Paradigm – Introduktion

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en Ny Ontologi – ett Nytt Paradigm som ersätter den gamla materialistiska världsbilden där slump och tillfälligheter styr, med en ny verklighetsbeskrivning som illustrerar ett levande och oändligt Multiversum; det alltomfattande Kosmos, där livet och evolutionen i samspel med eviga så kallade skaparprinciper och exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos.
Nya epokgörande evolutionära perspektiv presenteras också, vilket innebär en ny era inom biologin. Beskriver bl.a. en konstant förnyelse och utveckling för allt liv genom den Kosmiska Evolutionsspiralen.

Den Kosmiska Världsbilden fokuserar på X-Strukturen – Livets och Verklighetens grundläggande Natur och Struktur, och presenterar en djupgående lösning på the Hard Problem of Consciousness (the mystery of experience, perception, qualia) och the Hard Problem of Reality (the nature of objective reality). X-strukturen är i princip den samma för alla former av liv, och dess primära funktion är att kontinuerligt skapa livsupplevelse/ medvetande.

Den Kosmiska Världsbilden baseras på den unika och banbrytande kunskap som den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen (1890-1981) förmedlar – Martinus Kosmologi, systematiserad och vidareutvecklad av hans tidigare elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensen (1932-2022). New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS* representerar den Kosmiska Världsbilden och den gren av Martinus Kosmologi som presenterar ontologiska principer och ny vetenskap med fokus på de stora frågeställningarna om livet, medvetandet och verkligheten, samt fyller behovet av en ny världsbild och en djupare förståelse av livet och verkligheten – ”möter” naturvetenskapen och verkar för utvecklingen av det Martinus benämner en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Denna gren av Martinus Kosmologi representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt NCP X-AIONS the X-Research Project som fokuserar på och arbetar med ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, the Ontology of the Cosmic Worldview.
(* Kort om NCP X-AIONS)

Den Kosmiska Världsbilden ger logiska och djupgående förklaringar på hur livet och verkligheten är uppbyggda och fungerar – och i takt med att vi förstår detta, kommer vi att utvecklas och agera med allt större ansvarstagande, empati och omsorg för allt liv – medmänniskor, djur, natur och hela planeten. För framtidens människor blir detta det enda sättet att leva ett meningsfullt liv på. Projektet har redan påbörjats och är något som vi var och en medvetet kan välja att delta i. Den Kosmiska Världsbilden presenterar ett Nytt Paradigm, och inte minst, framtidshopp.

Det alltomfattande Kosmos; i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi avser och omfattar begreppet ”Kosmos” allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat.

Kort översikt – Några av de grundläggande huvudpunkterna och principerna i
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus KosmologiLäs mer …


 1. Liv och Medvetande bortom Döden – Existens och Odödlighet – Hur vi överlever Döden, läs mer …
 2. Medvetandet – Perceptionsprocessen och Qualia – Fysiska och Parafysiska strukturer, läs mer …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilja – Öde och Framtid, läs mer …
 4. Den Kosmiska Evolutionsspiralen – En ny Biologi – Fysiska och Parafysiska dimensioner, läs mer …
 5. Den Sexuella Evolutionen – Poltransformationen – Från Egoism till Altruism, läs mer …
 6. Det allomfattande Kosmos – Livsenheter och Liv inuti Liv – The Structure of Entanglement, läs mer …
 7. X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – X-RCT Processen, läs mer …
 8. De fem universella Rörelsearterna, läs mer …
 9. De kvalitativa Kosmiska Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna, läs mer …
 10. Energins och Materiens Natur – En ny Fysik, läs mer …
 11. Teorin om Allt och GrundEnergiTeorin – GET, läs mer …
 12. Spiritual Science (Andlig Vetenskap) och Intellektualisering av Religionernas innehåll, läs mer …