ONTOLOGI II – X-Strukturen

Denna sida kommer primärt att presenteras på engelska och vi hänvisar till:

ONTOLOGY II – The X-Structure

Ontologi, originalartiklar av Per Bruus-Jensen finns på sidan Artiklar och Koncept

Se även:

Introduktion til en Ny Virkelighedsforståelse … “Ontologi Brochure”  av Per Bruus-Jensen.

ONTOLOGI I – X-Strukturen innefattande presentationer (resumé av föredrag, posters m.m.) framförda av NCP X-AIONS vid internationella konferenser, (främst TSC – The Science of Consciousness, University of Arizona).

Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3) innefattande bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

Artiklar & Koncept innefattar också en del ontologiskt material, huvudsakligen originalartiklar av Per Bruus-Jensen.