ONTOLOGI II – X-Strukturen

Denna sida är under konstruktion och kommer primärt att presenteras på engelska och vi hänvisar till
”ONTOLOGY II – The X-Structure”.

Se även:

  • ONTOLOGY I – X-Strukturen innefattande presentationer (resumé av föredrag, posters m.m.) framförda av NCP X-AIONS vid internationella konferenser, (främst TSC – The Science of Consciousness, University of Arizona).
The X-Structure - The Living Being and The Organism c

The X-Structure – The Living Being and The Organism (Xom3) – LINK to the Symbol/Diagram