ONTOLOGI II – X-Strukturen

Denne side kommer primært at præsenteres på engelsk og vi henviser til

“ONTOLOGY II – The X-Structure”

Se også:

Introduktion til en Ny Virkelighedsforståelse … “Ontologi Brochure” af Per Bruus-Jensen.

ONTOLOGI I – X-Strukturen indefattende præsentationer (resumé af forelæsninger, posters mv.) fremlagt af NCP X-AIONS på internationale konferencer, (fremst TSC – The Science of Consciousness, University of Arizona).

Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3) indefattende baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, mm (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

Artikler & Koncept indefatter også en del ontologiskt materiale.