ONTOLOGI II – X-Strukturen

Denne side vil primært blive præsenteret på engelsk og vi henviser til

ONTOLOGY II – The X-Structure

Ontologi, originalartikler af Per Bruus-Jensen findes på siden Artikler og Koncept.

Se også:

Introduktion til en Ny Virkelighedsforståelse … “Ontologi Brochure” af Per Bruus-Jensen.

ONTOLOGI I – X-Strukturen omfattende præsentationer (resumé af forelæsninger, posters mv.) fremlagt af NCP X-AIONS på internationale konferencer, (fremst TSC – The Science of Consciousness, University of Arizona).

Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3) omfattende baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, mm (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

Artikler og Koncept omfatter også en del ontologisk materiale, hovedsageligt originalartikler af Per Bruus-Jensen.