ARKIV og HISTORIK

— Under Konstruktion – Indholdet på denne side vil blive udvidet på sigt —

Materialet på denne side er bl.a. tænkt som en tilføjelse til siden Præsentation af New Cosmic Paradigm, afsnittet: “Martinus og Per Bruus-Jensen — Det Kosmiske Verdensbillede”. 

Herunder følger lidt information samt nogle udpluk, der gengiver Martinus udtalelser om Per Bruus-Jensen og hans arbejde m.m. – samt lidt kort historik som bl.a. belyser:
–  Sigbritt Therner grundlægger af det første Martinus Center i Sverige og Arnold Therner NCP X-AIONS.
– Baggrunden til begrebet “Martinus Kosmologi”.

Martinus og Per Bruus-Jensens korrespondancekursus og “X-værket”

På Det Kongelige Bibliotek i København findes en indbunden specialudgave (i to bind) af PBJ’s korrespondancekursus, der som udtryk for godkendelse er signeret af Martinus personligt. Med henblik på kendere af naturvidenskaben udvikledes og opdateredes korrespondancekurset senere og samledes i værket “X” — en komplet indføring i Martinus Kosmologi (X-værket; fire bind á ca. 450 sider, hvilke under ét rummer en komplet, systematiseret præsentation af det kosmiske verdensbillede. Herunder en detaljeret beskrivelse af tilværelsen, livet, døden, livsoplevelsen, bevidstheden, evolutionen etc. Se Shop og Bogpræsentationer).
Det omtalte korrespondancekursus findes på “Småtrykssamlingen” på Det Kongelige Bibliotek i København. Da materialet er unikt, kan man kun få adgang til det på bibliotekets læsestue, og man er velkommen til at ringe og aftale tid på telefon +45.3347.4410.

Martinus skrev også følgende vedr. Per Bruus-Jensens´ korrespondancekursus:

Martinus letter regarding korrespondancekursus

Indledningen til X-værket, bind 1, side 16-17, inkluderer  også den introduktion, Martinus personligt skrev til det nævnte kursus ved dets oprindelige udgivelse i 1960, – Link til Martinus tekst.  

Nedenfor følger uddrag fra NCP X-AIONS sida Præsentation af New Cosmic Paradigm  afsnittet “Martinus og Per Bruus-Jensen — Det KosmiskeVerdensbillede”, fulgt op af uddybende tydeliggørelse (*, **) af nævnte uddrag:

I sommeren 1957 kom den da 25-årige Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) i kontakt med Martinus, hvilket blev starten på et 20-årigt nært venskab og samabejde imellem dem. De første 10 år var samarbejdet på Martinus’ eget initiativ præget af intensiv undervisning, der formede sig som spørgsmål og svar mellem elev og lærer. Disse samtaler kunne ofte være anstrengende for begge parter: Martinus, med hans tilgang til sin intuitive og for ham selvindlysende kundskab, havde nu og da svært ved at forstå, at noget kunne være uklart. Og ikke mindst derfor kunne det tilsvarende være svært for PBJ med hans behov for præcision og systematik at redegøre for, hvori det uklare bestod på en sådan måde, at Martinus forstod problemet. Men når det så lykkedes, kom svaret og løsningen næsten også altid omgående, og med baggrund i dette blev det efterfølgende PBJ’s hovedopgave at præcisere, systematisere og konkretisere den intuitive viden, som Martinus formidlede, samt senere yderligere at udvikle og skabe koblinger mellem kosmologien og naturvidenskaben; “Spirituality – Science”.

Undervisningen og samtalerne med Martinus berørte nu og da emner og områder, som Martinus ikke selv havde behandlet i sine bøger, men som for størstedelens vedkommende nu genfindes i PBJ’s litteratur. Efter årene hos Martinus har PBJ udfra en bred tværvidenskabelig orientering brugt hele sit liv på over en bred front at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og naturvidenskaben.

Martinus udtrykker bl.a. følgende vedrørende PBJ og hans arbejde:

Han spiller en meget stor rolle i min missions og vor fælles store sags fremtid. Han er den, som absolut rækker højest op, når det drejer sig om at forstå mine komiske analyser. Han har kunnet følge mig i alle de analyser, jeg til dato har skabt, og ligeledes er han begyndt selv få intuitive oplevelser.*

Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke så god til.**

* Teksten er taget fra et brev, Martinus skrev til Sigbritt Therner***, dateret “Tirsdag den 25. august 1964”; dele af det pågældende brev følger herunder.
** Under et besøg hos Sigbritt Therner udtrykte Martinus bl.a. med stor entusiasme nedenstående vedr. PBJ’s opgave og evne til at løse samme: “Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke selv så god til”.
*** Sigbritt Therner var en af de allertidligste pionerer indenfor Martinus Kosmologi i Sverige. (Mere information om Sigbritt følger lidt længere nede.)

Uddrag af Martinus’ brev til Sigbritt Therner:

Letter by Martinus to Sigbritt Therner, 1964

Martinus, Per Bruus-Jensen, Sigbritt Therner – Kosmos Kursgård og Arnold Therner – NCP X-AIONS …

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964 (Photo Per Bruus-Jensen)

Som der fremgår på denne hjemmeside var Sigbritt Therner (1915 -2009) en af de aller første til at introducere Martinus Kosmolog i Sverige, en sand pioner på mange måder. Hun grundlagde også det første Martinus Center i Sverige; Kosmos Kursuscenter eller Feriehjem i Varnhem i 1951, som senere blev indviet af Martinus 19 juni 1965 (foton neden).

Martinus and Sigbritt Therner

Martinus and Sigbritt Therner

Sigbritt har også tidligt været i nære og tæt kontakt med Per Bruus-Jensen, som var Martinus elev og samarbejdspartner i adskillige år, og hun udviste gennem årene stort engagement for Per og hans omfattende arbejde baseret på den opgave Martinus tildelt ham; nemlig at at præcisere, systematisere og konkretisere den intuitive viden, som Martinus formidlede, samt senere yderligere at udvikle og skabe koblinger mellem Kosmologien og Naturvidenskaben; “Spirituality – Science”. Dette inspirerede tidligt også Arnold Therner en af grundlæggerne og projektlederne i NCP X-AIONS – New Cosmic Paradigm with Advanced Institute of Ontological Principles and New Science som bl.a. arbejder videre med Pers samlede forfatterskab og forskning.

Baggrunden for og formålet med NCP X-AIONS er at fortsætte PBJs arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv; X-Strukturen og The Ontology of the Cosmic Worldview.  Et arbejde og projekt der finder sted i tæt samarbejde med PBJ, og som er gjort muligt gennem hans omfattende og mangeårige undervisning af grundlæggerne af NCP X-AIONS. Det skal i denne forbindelse understreges, at NCP X-AIONS er helt selvstændig og uafhængig, (samt at stiftelsen Kosmos Varnhem som Sigbritt grundlagde lever videre, men i dag med en lidt anden orientering end den Sigbritt initierede).

Martinus & Sigbritt Therner, January 1965, The foundation Kosmos Varnhem
The Cosmological Flag, Martinus Center - Kosmos feriehem / Center Varnhem, Sweden, June 1965
Kosmos Center Varnhem, inauguration by Martinus on June 19, 1965
Martinus talks at Kosmos Varhem on June 20, 1965 (the day after inauguration)

Vi vil også gerne nævne følgende i sammenhængen – noget, som Per Bruus-Jensen har omtalt at have båret ved sit hjerte gennem alle årene, siden det fandt sted. Nemlig Martinus’ ord til ham efter en intern fødselsdagsfest (for Martinus) i foredragssalen på Martinus Institut i 1975. Martinus var meget svag efter en operation, og efter festen trak han PBJ til side og sagde meget rørt:

Det skal du vide Per, at uanset hvad du i fremtiden vil lave for min sag, har det på forhånd min velsignelse. 

Vidare; Per fortæller os her lidt om elevtiden hos Martinus mm: “Lidt om elevtiden … 

Vi henviser i øvrigt også til PBJ’s bog “SOL & MÅNE”, der bl.a. spejler den undervisning, PBJ fik af Martinus gennem mere end et decennium. Bogen formidler desuden mange interessante detaljer af historisk værdi.

“Martinus Kosmologi

Per Bruus-Jensen beretter her om baggrunden for betegnelsen ‘Martinus Kosmologi’:
“Martinus havde bl.a. givet mig opgaven at udarbejde et korrespondancekursus, der systematisk beskrev det verdensbillede, han selv formidlede. Kurset ligger også til grund for mit hovedværk i 4 bind: “X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi; X-værket. Det var i 1959 i forbindelse med lanceringen af mit korrespondancekursus at vi – ikke mindst Martinus selv – indså, at udtrykket “åndsvidenskab” (som Martinus anvendte) nok ville virke for provokerende og skræmmende på mange. Som alternativ foreslog jeg derfor betegnelsen “Martinus Kosmologi”, idet ordet Kosmologi jo ordret oversat betyder “Læren om Kosmos – det ordnede verdensalt”, og det passede dermed som fod i hose til det verdensbillede Martinus præsenterer og beskriver. Martinus blev hurtigt stemt for navnet og besluttede samtidigt, at Instituttet på Mariendalsvej straks skulle skifte navn fra “Martinus Åndsvidenskabelige Institut” til blot “Martinus Institut”. Endvidere lagde han vægt på at Instituttets blad på et tidspunkt skulle genopstå under navnet KOSMOS (på det tidspunkt udkom der blot et såkaldt Kontaktbrev).”

Se også “I Martinus og Per Bruus-Jensens Fodspor”-  Besøg på Martinus Institut, Eremitagesletten ….