I. SUPPLEMENTARY
———

II. TERMINOLOGI
———

Siderne ”Supplementary” og ”Terminologi” supplerer hinanden, og vi anbefaler derfor, at du søger information på begge sider.

I. SUPPLEMENTARY

”Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)”

SUPPLEMENTARY inkluderer baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

II. TERMINOLOGI

Indledning – Anvisning 

Denne side er under opbygning og vil løbende blive videre udviklet.

Terminologien omfatter forklaringer af specielle termer og udtryk der blev skabt af den danske intuitionsfilosof Martinus og hans samarbejdspartner Per Bruus-Jensen, med den hensigt at præsentere og illustrere det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi. Terminologien indeholder også kompletteringer af Therner og Løth, New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS, hvor flertallet er udarbejdet i samråd med Per Bruus-Jensen, (nogle få andre relevante udtryk og termer forekommer også).

I denne korte introduktion vil vi også understrege, at Martinus tydeligt påpeger, at han ikke præsenterer et “komplet landkort” eller en “konkret illustration” af livet og virkeligheden. X-strukturen og den parafysiske virkelighed er i sin natur helt forskellig fra den fysiske tids- og rumrelaterede virkelighed vi kender til. Principper, strukturer, funktioner m.m. udenfor tid og rum kan ikke beskrives i konventionel forstand med fysiske begreber og illustrationer*. Specielle udtryk og termer er i denne forbindelse blot at se som pædagogiske hjælpemidler, for at lette forståelsen af livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur.

* I denne forbindelse kan nævnes den danske fysiker Niels Bohr, der indførte et “billedforbud” i lyset af, at kvantemekanik ikke kan illustreres gennem fysiske billeder osv., men snarere via formler.

Termer af Martinus er markerede (M), af Per Bruus-Jensen (PBJ), af Therner og Løth (T&L).

INDEX

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – se også X-RCT Processen

A  —  Ø

Centralbehovet (PBJ) (eng. central need, CN)

Grundenergier / kosmiske grundenergier (M)(eng. basic energies / fundamental energies / cosmic basic energies)

Initial virkelighed, se X0

Jeget, subjektet, se X1

Kosmisk kemi (M)  (eng. cosmic chemistry)

Kosmiske grundenergier, se Grundenergier

Kosmiske skaberprincipper / skabeprincipper, se Skaberprincipper

Kosmos – verdensaltet, universet, multiverset – (eng. Cosmos)

Moderenergi (M) – den primære grundenergi – (eng. mother energy)

Morfogenetiske effektkonstanter (PBJ) / kosmiske skaberprinciper / skabeprincipper (M)  (eng. morhogenetic effect constants / cosmic creative principles)

Objektiv virkelighed, se X3 (X3 obj.)

Reality-Consciousness Transformation Process-RCT Process  (T&L) / X-RCT Processen (T&L) se også X-Strukturen

Skaberprincipper / kosmiske skabeprincipper (M) – morfogenetiske effektkonstanter (PBJ) – (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Subjektiv virkelighed, se X3 (X3 subj.)

Tre-enige princip / det tre-enige funktionsprincip, se Triplementære princip

Triplementære princip (PBJ, T&L) / det tre-enige funktionsprincip (PBJ) / tre-enige princip (M)(eng. triplementary principle, triune operating principle, triune principle)

Ur-begæret (M) (eng. primordial urge, primordial desire, PU)

X0 (PBJ) / 0X (M) – X0-naturen, initial virkelighed

X1/ skaberen og opleveren, ”jeget” (M) – subjektet

X2 / skabe- og oplevelsesevnen (M)

X3 / det skabte og oplevede (M) – objektiv virkelighed (X3 obj.) og subjektiv virkelighed (X3 subj.)

X-RCT Processen / the Reality-Consciousness Transformation Process (T&L) – se også X-Strukturen

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – se også X-RCT Processen