Moderenergien
– Den Primære og Overordnede Grundenergi

Therner & Løth

Moderenergien (violet, 420) – den primære grundenergi: I praksis udgør den kernen og kvintessensen af Jegets (X1’s) skabe- og oplevelsesevne (X2). Moderenergien er selve kilden til de seks andre grundenergier, også kaldet arbejdsenergier, da disse eksisterer som potentialer i moderenergien og “udveksles”, styres og reguleres af denne. Moderenergien defineres som den primære og overordnede grundenergi, da den både genererer, regulerer og koordinerer de seks andre grundenergier/ arbejdsenergier. Ud fra dette perspektiv skal moderenergien ses som den første grundenergi. Moderenergien er også garant for den kosmiske verdensorden, dvs. det manifesterede multdimensionelle Kosmos’ fint afstemte og præcise funktion og udvikling, da denne er et resultat af grundenergiernes varierende og specifikke kombinationer, samt effekterne af de såkaldte kosmiske skaberprincipper/ skabeprincipper, der også eksisterer som potentialer i moderenergien.
Moderenergien virker holistisk og helt automatisk ifølge specifikke effektprogrammer via de nævnte kosmiske skaberprincipper. Dette muliggør transformation af immateriel virkelighed (X0) til materiel objektiv virkelighed (X3 obj.) og oplevelsen af denne som qualia/ subjektiv virkelighed (X3 subj.). I denne sammenhæng fungerer de kosmiske skaberprincipper som formskabende effektkonstanter; “morfogenetiske effektkonstanter”. (Dvs. i praksis virker de kosmiske skaberprincipper som en serie morfogenetiske effektkonstanter.)

Moderenergiens to hovedfunktioner i sammendrag:

1. Moderenergien genererer, regulerar og koordinerer de seks andre grundenergier (arbejdsenergierne) og organiserer dem på en specifik “kosmisk-kemisk” måde i et lovbundet struktureret cyklisk flow i bestemte kombinationer, der gør det muligt at variere alle former for skabelse i det uendelige. Dette “split”, denne opdeling og konvertering af moderenergien (the split of the mother energy), med det lovbundne strukturerede flow af de seks grundenergier i forskellige specifikke kombinationer, foregår i evighedskroppen/ evighedslegemet og via de seks såkaldte spiralcentre/ grundtalentkerner*. Denne kontinuerlige proces er en absolut og grundlæggende forudsætning for alle former for liv, udvikling og evolution. De seks grundenergier (arbejdsenergier) er opdelt i seks specifikke hovedkombinationer, som skaber seks forskellige eksistensplaner med varierende udviklingsstadier. Grundenergiernes seks forskellige hovedkombinationer følger et cyklisk mønster der fører til nye eksistensplaner, dimensioner, liv, organismer og oplevelser. **

* De seks spiralcentre/ grundtalentkerner findes i evighedskroppen/ evighedslegemet, primær niveau, area d (Xom3), skæbneelementet, link til Xom3.

** Symboler/ Diagram (eng.): “The Split of the Mother energy” og “Grundenergiernes kombinationer”.

2. Moderenergien besidder og opererer via et antal såkaldte kosmiske skaberprincipper/ skabeprincipper, også benævnt morfogenetiske effektkonstanter; formgivende og strukturerende kræfter der opretholder og organiserer livet og virkeligheden. Vi kan empirisk konstatere virkningerne af disse morfogenetiske effektkonstanter, blandt andet i form af det, vi benævner naturlove og naturkonstanter med deres ekstremt finjusterende præcision og nøjagtighed, osv. De kosmiske skaberprincipper/ morfogenetiske effektkonstanter fungerer som “transformationsprocesser”, der resulterer i kontraster til X0-naturens tomhed, stilhed, helhed, uendelighed, evighed, nondualitet og nonlocality, som transformeres og struktureres i energi/ materia, bevægelse, livsenheder, rum, tid, tilstand, afstand osv. (Det manifesterede multidimensionelle Kosmos er et resultat af de kosmiske skaberprincipper og grundenergier.)

Tillæg

Som det fremgår af teksten ovenfor, besidder og styrer moderenergien de seks kvalitative grundenergier/ arbejdsenergier og de kosmiske skaberprincipper, og udgør dermed selve kernen i Jeget’s (X1’s) skabe- og oplevelsesevne (X2).
Følgende illustration kan måske lette forståelsen af dette:
Forestil dig noget, der skal skabes, f.eks. at bygge et hus. Her kan vi sammenligne grundenergierne med byggematerialet og skaberprincipperne med de værktøjer (X2), der muliggør bygningen og formgivning af materialet for bygmesteren (X1).

X1 bygmesteren (skaberen og opleveren, Jeget)
X2 materiale og værktøjer (skabe- og oplevelsesevnen)
X3 det byggede hus (det skabte: huset X3 objektivt/ materielt og oplevelsen af det X3 subjektivt/ immaterielt)