DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE

 Introduktion  1 – 3

The Cosmic Worldview - A Greater Reality - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

ONTOLOGI I – X-Strukturen indeholder  introduktioner og præsentationer fremlagt af NCP X-AIONS på internationale konferencer og udgør et supplement til denne side. LÆS MERE: ONTOLOGI I     

Vi anbefaler også, ikke mindst de af vores læsere som er indsatte i Martinus Kosmologi, at besøge følgende side ”Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderer baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

—  Introduktionsteksterne (1-3) nedenfor er uafhængige og kan læses separat  —

1. Præsentation af New Cosmic Paradigm 

På tærskelen til et Nyt Paradigme som erstatter det gamle materialistiske verdensbillede, hvor tilfældigheder er afgørerende, med en ny virkelighedsbeskrivelse, der illustrerer et levende og uendeligt multivers; det altomfattende Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige, såkaldte skaberprincipper og eksakte naturlove, styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Livets rejse begynder ikke med vores fødsel og slutter ikke med vores død. Livet er evigt og alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i det bevidste, multi-dimensionelle Kosmos.
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi præsenterer et Nyt Paradigmeen Ny Ontologi, og beskriver ”the meeting between Science & Spirituality”, samt introducerer en ny “Kosmisk Videnskab”. Giver logiske og dybtgående forklaringer på hvordan livet og virkeligheden er struktureret og fungerer – samt ikke mindst, fremtidshåb. Mød en Større Virkelighed og den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen, samt hans elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen … LÆS MERE

2. En Ny Virkelighedsforståelse

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en fundamental og epokegørende løsning på ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”. 
Til trods for at naturvidenskaben har skabt grundlaget for vores moderne, teknologiske samfund, kan den ikke forklare hvad den fysiske verden dybest set består af, eller hvad den egentlig er. Ifølge den traditionelle fysik består universet til 95%, af noget for os ukendt; såkaldt mørk energi og mørk materie. Det samme gælder bevidstheden; traditionel videnskab kan ikke forklare, hvad den er. Dette betyder altså at, både vores indre verden og vores ydre verden faktisk er et mysterium – the Hard Problem of Consciousness and Reality.
Det Kosmiske Verdensbillede inkluderende Grund-Energi-Teorin – GET præsenterer en helt ny virkelighedsbeskrivelse, der giver logiske og konsistente svar på de ovennævnte fundamentale spørgsmål.
Kort introduktion til X-Strukturen – livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur, de Kosmiske Skabeprincipper (skaberprincipper) og de syv ekstremt subtile, kvalitative Grundenergier som alt skabt i tilværelsen består af – fra de mest subtile, såsom vores tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, m.m.  LÆS MERE

3. The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction  

(T.v. kun på engelsk)

The Ontology of the Cosmic Worldview (based on Martinus Cosmology) focuses on the X-Structure – the basic Nature of Life and Reality, as this primordial form is unknown to man, the Danish intuitive philosopher Martinus (1890-1981) expressed it with the letter “X”. The X-Structure demonstrates that all living beings have, in addition to the temporary physical body, an immortal paraphysical body/ structure with an “organic” system, which the physical body is connected to and dependent on. Life and consciousness are independent of the physical body, and “to die” just implies a transition from physical life to a paraphysical continuation of life. The X-Structure also describes the process of reincarnation and explains past-life memories, near-death experiences, after-death communication, etc.
The X-Structure operates via the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Process: the bidirectional manifestation-perception process from unmanifested initial reality into manifested objective reality (manifestation) and the experience of it as qualia, subjective reality (perception) consciousness. I.e. from emptiness and stillness (initial reality) – to movement and quanta (objective reality) – to qualia (subjective reality).
The understanding of the fundamental X-Structure and the X-RCT Process gives an insight into reality as it is (the nature of objective reality) and, not least, the experience of it as qualia (the perception process and subjective reality). A profound solution to the Hard Problem of Consciousness (the mystery of experience, perception, qualia) and the Hard Problem of Reality (the nature of objective reality).
Novel and ground-breaking evolutionary perspectives are also presented, signifying a new era in Biology. Describing a constant renewal and development for all living beings – an eternal evolution of life and consciousness via the Cosmic Evolutionary Spiral … LÆS MERE

            

LÆS MERE: ONTOLOGI I                    LÆS MERE: ONTOLOGI II