DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE
Et Organisk og Holistisk Verdensbillede
INTRODUKTION VIDEOER og TEKSTER

The Cosmic Worldview - A Greater Reality - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

ONTOLOGI I – X-Strukturen indeholder  introduktioner og præsentationer fremlagt af NCP X-AIONS på internationale konferencer og udgør et supplement til denne side. LÆS MERE: ONTOLOGI I     

Vi anbefaler også, ikke mindst de af vores læsere som er indsatte i Martinus Kosmologi, at besøge følgende side ”Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderer baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

—  Introduktion VIDEOER  —

  1. Consciousness, Reincarnation, Evolution and The X-Structure – The Nature of Life and Reality. (Denne video vil blive erstattet med en opdateret version i sommeren 2024.)
  2. Kommende: The Journey of Consciousness Independent of The Physical Body and Reincarnation: A Fundamental Process of Evolution. (Similar to number one, but shorter).
  3. Kommende: The Living Multidimensional Cosmos, Consciousness, Astrobiological and Evolutionary Processes Governed by The X-Structure – The Nature of Life and Reality.

—  Introduktion TEKSTER  —

Introduktionsteksterne (1-4) nedenfor er uafhængige og kan læses separat.

1. Præsentation af New Cosmic Paradigm 

På tærskelen til et Nyt Paradigme som erstatter det gamle materialistiske verdensbillede, hvor tilfældigheder er afgørerende, med en ny virkelighedsbeskrivelse, der illustrerer et levende og uendeligt multivers; det altomfattende Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige, såkaldte skaberprincipper og eksakte naturlove, styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Livets rejse begynder ikke med vores fødsel og slutter ikke med den fysiske krops død. Livet er evigt og alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i det bevidste, multi-dimensionelle Kosmos.
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi præsenterer et Nyt Paradigmeen Ny Ontologi, og beskriver ”the meeting between Science & Spirituality”, samt introducerer en ny “Kosmisk Videnskab”. Giver logiske og dybtgående forklaringer på hvordan livet og virkeligheden er struktureret og fungerer – samt ikke mindst, fremtidshåb. Mød en Større Virkelighed og den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen, samt hans elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen … LÆS MERE

2. En Ny Virkelighedsforståelse

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en fundamental og epokegørende løsning på ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”. 
Til trods for at naturvidenskaben har skabt grundlaget for vores moderne, teknologiske samfund, kan den ikke forklare hvad den fysiske verden dybest set består af, eller hvad den egentlig er. Ifølge den traditionelle fysik består universet til 95%, af noget for os ukendt; såkaldt mørk energi og mørk materie. Det samme gælder bevidstheden; traditionel videnskab kan ikke forklare, hvad den er. Dette betyder altså at, både vores indre verden og vores ydre verden faktisk er et mysterium – the Hard Problem of Consciousness and Reality.
Det Kosmiske Verdensbillede inkluderende Grund-Energi-Teorin – GET præsenterer en helt ny virkelighedsbeskrivelse, der giver logiske og konsistente svar på de ovennævnte fundamentale spørgsmål.
Kort introduktion til X-Strukturen – livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur, de Kosmiske Skabeprincipper (skaberprincipper) og de syv ekstremt subtile, kvalitative Grundenergier som alt skabt i tilværelsen består af – fra de mest subtile, såsom vores tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, m.m.  LÆS MERE

3. Kort Introduktion: – Hvad er Virkeligheden? – Hvad er Bevidstheden? – Hvad er Meningen med Livet?  

Virkeligheden det levende multidimensionale Kosmos – Fysisk og parafysisk virkelighed – Initial, objektiv og subjektiv virkelighed – Kvantfysik og kosmiske grundenergier – Et nyt energibegreb – Det udødelige Jeg og oplevelsen af omverdenen – Helheden og livsenheder.
Bevidstheden er uafhængig af den fysiske hjerne og krop – Organismens forskellige strukturer: fysisk, semifysisk og parafysisk – Jeget og bevidstheden udenfor tid og rum – Eksistens og udødelighed.
Meningen med livet her og nu, og i et langt større perspektiv – Fremtidshåb og udvikling mod en ny Æra … En fantastisk rejse, hvor alle livsformer deltager! LÆS MERE

4. Det Kosmiske Verdensbillede – Ontologi Introduktion  

Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi fokuserer på X-Strukturen; livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur. Da denne primære form er ukendt for mennesket, valgte den danske intuitionsfilosof Martinus (1890-1981) at udtrykke den med bogstavet “X”. X-strukturen viser, at vi ud over vores temporære fysiske krop også har en udødelig parafysisk krop/ struktur, som den fysiske krop er forbundet med og helt afhængig af. Den parafysiske krop/ struktur eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop. Dette indebærer at livet og bevidstheden er uafhængige af den fysiske krop og at det vi kalder ”døden” faktisk er en overgang fra fysisk liv til et forsat liv på det parafysiske plan. X-strukturen beskriver også reinkarnationsprocessen og giver en forklaring og forståelse af minder fra tidligere liv, nærdødsoplevelser, efter-døden kommunikation etc.
X-Strukturen fungerer og virker via ”the Reality-Consciousness Transformation Process” –X-RCT Processen; den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed til manifesteret objektiv virkelighed (manifestation) og oplevelsen af den som qualia, subjektiv virkelighed (perception) bevidsthed. Dvs. X-RCT-processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed) – til bevægelse og quanta/kvanter (objektiv virkelighed) – til qualia (subjektiv virkelighed).
X-Strukturen og X-RCT Processen giver os insigt i virkeligheden som den er (den objektive virkeligheds natur) og ikke mindst oplevelsen af den som qualia (perceptionsprocessen og den subjektive virkelighed). Dette indebærer en dybtgående løsning på “the Hard Problem of Consciousness” (bevidstheds- perceptions- og qualiaproblematikken) ) og “the Hard Problem of Reality” (den objektive virkeligheds natur).
Nye epokegørende evolutionære perspektiver præsenteres også, der indebærer en ny æra inden for biologien, der bl.a beskriver en konstant fornyelse og udvikling for alt liv gennem den Kosmiske Evolutionsspiral … LÆS MERE (eng. tekst)

            

LÆS MERE: ONTOLOGI I                    LÆS MERE: ONTOLOGI II

  • MartinusForumDK: Webside med information om Martinus Kosmologi indeholdende bl.a. digitaliserede original foredrag med Per Bruus-Jensen.