DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN

 Introduktion 1 – 3

The Cosmic Worldview - A Greater Reality - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

ONTOLOGI I – X-Strukturen  innefattar introduktioner och  presentationer framlagda av NCP X-AIONS  på internationella konferenser m.m. och utgör ett komplement till denna sida. LÄS MER: ONTOLOGI I   

Vi rekommenderar också, inte minst de av våra läsare som är insatta i Martinus Kosmologi, att besöka följande sida “Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

— Introduktionstexterna (1-3) nedan är fristående och kan läsas var för sig —

1. Presentation av New Cosmic Paradigm

På tröskeln till ett Nytt Paradigm som ersätter den gamla materialistiska världsbilden där slump och tillfälligheter styr, med en ny verklighetsbeskrivning som illustrerar ett levande och oändligt multiversum; det alltomfattande Kosmos, där livet och evolutionen i samspel med eviga så kallade skaparprinciper och exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Livets resa börjar inte med att vi föds och slutar inte med att vi dör. Livet är evigt och alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i det medvetna, multidimensionella Kosmos. 
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi presenterar ett Nytt Paradigm – en Ny Ontologi, och beskriver ”the meeting between Science & Spirituality” samt introducerar en ny ”Kosmisk Vetenskap”. Ger logiska och djupgående förklaringar på hur livet och verkligheten är uppbyggda och fungerar – och inte minst, framtidshopp. Möt en Större Verklighet och den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen och hans elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensen … LÄS MER

2. En Ny Verklighetsförståelse

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en fundamental och banbrytande lösning till ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”.
Trots att naturvetenskapen har skapat grunden för vårt moderna teknologiska samhälle, kan den inte förklara vad den fysiska världen djupast sett består av, eller vad den egentligen är. Enligt den traditionella fysiken består universum till 95% av något för oss okänt; så kallad mörk energi och mörk materia. Detsamma gäller medvetandet; traditionell vetenskap kan inte förklara vad det är. Detta innebär alltså, att både vår inre värld och vår yttre värld faktiskt är ett mysterium – the Hard Problem of Consciousness and Reality.
Den Kosmiska Världsbilden inkluderande Grund-Energi-Teorin – GET presenterar en helt ny verklighetsbeskrivning som ger logiska och konsistenta svar på ovan nämnda fundamentala frågeställningar.
Kort introduktion till X-Strukturen – livets och verklighetens grundläggande natur och struktur, de Kosmiska Skaparprinciperna och de sju extremt subtila, kvalitativa Grundenergierna som allt skapat i tillvaron består av – från det mest subtila, exempelvis våra tankar, känslor, minnen etc., till den mest massiva fysiska materia, svarta hål m.m.  LÄS MER

3. The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction 

(T.v. endast på engelska)

The Ontology of the Cosmic Worldview (based on Martinus Cosmology) focuses on the X-Structure – the basic Nature of Life and Reality, as this primordial form is unknown to man, the Danish intuitive philosopher Martinus (1890-1981) expressed it with the letter ”X”. The X-Structure demonstrates that all living beings have, in addition to the temporary physical body, an immortal paraphysical body/ structure with an ”organic” system, which the physical body is connected to and dependent on. Life and consciousness are independent of the physical body, and ”to die” just implies a transition from physical life to a paraphysical continuation of life. The X-Structure also describes the process of reincarnation and explains past-life memories, near-death experiences, after-death communication, etc.
The X-Structure operates via the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Process: the bidirectional manifestation-perception process from unmanifested initial reality into manifested objective reality (manifestation) and the experience of it as qualia, subjective reality (perception) consciousness. I.e. from emptiness and stillness (initial reality) – to movement and quanta (objective reality) – to qualia (subjective reality).
The understanding of the fundamental X-Structure and the X-RCT Process gives an insight into reality as it is (the nature of objective reality) and, not least, the experience of it as qualia (the perception process and subjective reality). A profound solution to the Hard Problem of Consciousness (the mystery of experience, perception, qualia) and the Hard Problem of Reality (the nature of objective reality).
Novel and ground-breaking evolutionary perspectives are also presented, signifying a new era in Biology. Describing a constant renewal and development for all living beings – an eternal evolution of life and consciousness via the Cosmic Evolutionary Spiral … LÄS MER

            

LÄS MER: ONTOLOGI I                  LÄS MER: ONTOLOGI II