SITE GUIDE – Översikt

Menyöversikt och Kompletterande Länkar

– Meny Översikt –

HEM Start Introduktion

MENY Sektion I

* NEWS och Updates

* OM NCP X-AIONS

* KONTAKT

* SUPPORT och GÅVOR

* BOKSHOP och Bokpresentationer

MENY Sektion II

* INTRODUKTION – Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi
Information och introduktion med länkar till introduktionstexter:

Presentation av New Cosmic Paradigm

En Ny Verklighetsförståelse

Kort Introduktion: Vad är Verkligheten? – Vad är Medvetandet? – Vad är Meningen med Livet?

Den Kosmiska Världsbilden – Ontologi Introduktion

* ONTOLOGI I – X-Strukturen
X-Strukturen – Ontologi nivå I: Introduktioner och presentationer framförda av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS vid internationella konferenser. Materialet beskiver och illustrerar delar av Ontologin i den Kosmiska Världsbilden: Abstracts samt Bilder & Text (sammandrag av föredrag, posters, m.m.).

* ONTOLOGI II – X-Strukturen
X-Strukturen – Ontologi nivå II: Introduktioner och fördjupning. Vi hänvisar främst till den engelska sidan ONTOLOGY II – The X-Structure då materialet huvudsakligen är på engelska (se innehåll nedan). Vi hänvisar också till originalartiklar av Per Bruus-Jensen (danska och svenska) på sidan ”Artiklar och Koncept”.

ONTOLOGY II:
The Ontology of The Cosmic Worldview – Brief Introduction

The Ontology of The Cosmic Worldview – The X-Structure and The Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT Process)

Introduktion til en Ny Virkelighedsforståelse … “Ontologi Brochure” av Per Bruus-Jensen

Vi hänvisar även till sidan ”Supplementary”.

* SUPPLEMENTARY och TERMINOLOGI
Sidorna ”Supplementary” och ”Terminologi” kompletterar varandra och vi rekommenderar därför att du söker information på båda sidorna.

I. SUPPLEMENTARY Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams
Inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, klassificering, speciella termer, koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), m.m. (Tillsvidare endast på engelska.)

II. TERMINOLOGI 
Inkluderar förklaringar av speciella termer, begrepp och beteckningar från A till Ö.

MENY Sektion III

* “OUTLOOK” Science of Consciousness and Reality
Information (korta glimtar!) från internationella interdisciplinära konferenser m.m. som New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS deltagit i (främst The Science of Consciousness – TSC by The University of Arizona).

* ARTIKLAR och KONCEPT
Texter och material främst av Per Bruus-Jensen (men även lite av Martinus, Therner & Löth, m.fl.).

* ARKIV och HISTORIK
Kompletterande arkiv, historik och bakgrund, belyser bl.a. Martinus undervisning till Per Bruus-Jensen och det speciella uppdrag Martinus gav Per, samt projektets fortsättning och vidareutveckling via NCP X-AIONS Therner & Löth.

* SITE GUIDE – Översikt – Du är här nu!