I. SUPPLEMENTARY
———

II. TERMINOLOGI

———

Sidorna ”Supplementary” och ”Terminologi” kompletterar varandra och vi rekommenderar därför att du söker information på båda sidorna.

I. SUPPLEMENTARY 

“Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” 

SUPPLEMENTARY inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, klassificering, speciella termer, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

II. TERMINOLOGI

Inledning – Anvisning

Denna sida är under utveckling och kommer att byggas ut successivt.

Terminologin innehåller förklaringar av speciella termer och uttryck som skapats av den danske intuitionsfilosofen Martinus och hans samarbetspartner Per Bruus-Jensen i syfte att presentera och illustrera den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi. Terminologin innefattar också kompletteringar av Therner & Löth, New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS, varav flertalet är utvecklade i samråd med Per Bruus-Jensen, (ett fåtal övriga relevanta termer och begrepp förekommer också).

I denna korta introduktion vill vi också betona att Martinus tydligt påpekar att han inte presenterar en ”komplett karta” eller en ”konkret illustration” av livet och verkligheten. X-strukturen och den parafysiska verkligheten är till sin natur helt annorlunda jämfört med den fysiska tids- och rumsrelaterad verklighet vi känner till. Principer, strukturer, funktioner etc. utanför tid och rum kan inte beskrivas i konventionell mening med fysiska begrepp och illustrationer*. Speciella begrepp och termer är i sammanhanget enbart att se som pedagogiska hjälpmedel för att underlätta förståelsen av livets och verklighetens grundläggande natur och struktur.

*I detta sammanhang kan den danska fysikern Niels Bohr nämnas, som införde ett ”bildförbud” mot bakgrund av att kvantmekanik inte kan illustreras genom fysiska bilder etc., utan snarare via formler.

Termer av Martinus är markerade (M), av Per Bruus-Jensen (PBJ), av Therner och Löth (T&L).

INDEX

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets och Verklighetens Natur och Struktur – se även X-RCT Processen

A  —  Ö

Centralbehovet (PBJ) (eng. central need, CN)

Grundenergier / kosmiska grundenergier (M) (eng. basic energies, fundamental energies, cosmic basic energies)

Initial verklighet, se X0

Jaget, subjektet, se X1

Kosmisk kemi (M) (eng. cosmic chemistry)

Kosmiska grundenergier, se Grundenergier 

Kosmiska skaparprinciper, se Skaparprinciper 

Kosmos – världsalltet, universum, multiversum – (eng. Cosmos)

Moderenergi (M) – den primära grundenergin (eng. mother energy)

Morfogenetiska effektkonstanter (PBJ) / kosmiska skaparprinciper / skaparprinciper (M) (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Objektiv verklighet, se X3 (X3 obj.)

Reality-Consciousness Transformation Process  (T&L) / X-RCT Processen (T&L)se även X-Strukturen

Skaparprinciper / kosmiska skaparprinciper (M) / morfogenetiska effektkonstanter (PBJ)  (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Subjektiv verklighet, se X3 (X3 subj.)

Tre-eniga principen / tre-eniga funktionsprincipen, se Triplementära principen

Triplementära principen (PBJ, T&L) / tre-eniga funktionsprincipen (PBJ) / tre-eniga principen (M) (eng. triplementary principle, triune operating principle, triune principle)

Urbegäret (M) – (eng. primordial urge, primordial desire, PU)

X0 (PBJ) / 0X (M) – X0-naturen, initial verklighet

X1 / skaparen och upplevaren, jaget (M) – subjektet

X2 / skapar- och upplevelseförmågan (M) 

X3 / det skapade och upplevda (M) – objektiv verklighet (X3 obj.) resp. subjektiv verklighet (X3 subj.)  

X-RCT Processen / the Reality-Consciousness Transformation Process (T&L)se även X-Strukturen

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets och Verklighetens Natur och Struktur – se även X-RCT Processen