TERMINOLOGI

Denna sida är under konstruktion …

Vi hänvisar också till sidan “Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, klassificering, speciella termer, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.