Framtoningskroppen (PBJ)
I de parafysiska existensplanen/ tillvaroplanen ersätts den fysiska kroppen och kopplingskroppen med en parafysisk kropp, den så kallade framtoningskroppen som individen är organiskt förbunden med och identifierar sig med, använder och visar sig i för andra i de parafysiska världarna. Individen kan påverka och förändra sin framtoningskropp i det oändliga (där av namnet framtoningskropp med innebörden att man kan visa sig/ framtona på olika sätt). Se symbol Xom3 (texten efter område f och g).