NEWS Update och Aktuellt

OBS! För att se senaste versionen av webbsidan, kom ihåg att uppdatera Din webbläsare genom att trycka på funktionstangent f5 (F5). 

April 2024: Välkommen till vår nya sida: THE ONTOLOGY OF THE COSMIC WORLDVIEW – ONTOLOGY II, PART II: The X-Structure and The Cosmic Evolutionary Spiral. (Vänligen notera att sidan är under utveckling och kommer att kompletteras succesivt.)

22-27 April 2024: The International TSC Conference – The Science of Consciousness at the University of Arizona, Tucson.
NCP X-AIONS (S. Löth & B. Therner) deltar i konferensen med följande presentationer:
1. The Journey of Consciousness Independent of The Physical Body and Reincarnation: A Fundamental Process of Evolution.
Länk till Abstract.
2. The Living Cosmos: Consciousness, Astrobiological and Evolutionary Processes Governed by The X-Structure – The Nature of Life and Reality.
Länk till Abstract.

December 2023: Vi önskar er alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Fred, Kärlek och Glädje! 

Oktober 2023: Ett Varmt Tack till Leif Ericson, Nyköping, för hans innerliga support till New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS genom åren. Leif lämnade den fysiska världen i september 2023 och vi önskar honom Allt Gott på hans fortsatta resa.

22-27 Maj 2023: The International TSC Conference – The Science of Consciousness – the University of Arizona i samarbete med Università di Palermo, Università di Messina, Università IULM, Milano – Taormina, Sicily, Italy.
NCP X-AIONS (S. Löth & B. Therner) deltar i konferensen med följande presentation:
Consciousness, Reincarnation, Evolution and the X-Structure; the Nature of Life and Reality.  Abstract — Images and Text.

December 2022: Vi önskar er alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Fred, Kärlek och Glädje! 

16 Juni 2022: Välkommen till vår nya sida (under ”Outlook on Science of Consciousness & Reality”): Glimpses from the TSC Conference  2022 – The Science of Consciousness, University of Arizona, Center for Consciousness Studies.

18-22 April 2022: The International TSC Conference – The Science of Consciousness” at the University of Arizona, Tucson.
NCP X-AIONS (Therner & Löth) deltar i den internationella medvetandekonferensen med följande presentationer:
1. The Evolution of the Living Multidimensional Cosmos with its Endless Cycles of Universes and the X-Structure.
Länk till Abstract och Video (101).
2. Consciousness, Reincarnation and Immortality – Explained by the X-Structure; the Basic Nature of Life and Reality.
Länk till Abstract och Video (102).

Januari 2022: Vår käre vän och lärare, Per Bruus-Jensen lämnade den fysiska världen den 2 januari 2022 efter en längre tids sjukdom. Enligt Pers önskan kommer begravning ske i stillhet i närvaro av den närmaste familjen.
Per Bruus-Jensen kom i kontakt med Martinus 1957 och blev hans elev och samarbetspartner. Pers livsverk består av ett mycket omfattande arbete med Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi (bland annat inkluderande ett 20-tal böcker, kurser, undervisningsmaterial, föredrag och otaliga artiklar), utifrån det uppdrag Martinus gav honom (1958) med fokus på systematisering och utveckling. Materialet är av oerhört stor betydelse, inte minst ontologiskt.
Den undervisning och support vi har fått av Per, har varit och är, helt avgörande för uppbyggnaden och utvecklingen av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS, och vi känner stor tacksamhet till honom.
Vi önskar Per Allt Gott på hans fortsatta resa, och sänder innerliga tankar till hans familj.
Kort om Per Bruus-Jensen

December 2021: Vi önskar Alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Mycket Inspiration, God Hälsa, Glädje och Kärlek! 

November 2021: Välkommen att besöka våra nya sida: SITE GUIDE – Översikt (Menyöversikt och Kompletterande Länkar).

Aug. 2021: Center for CONSCIOUSNESS STUDIES CCS/TSC, The University of Arizona, webinar (3-6 Aug.) 4-day event celebrating Sir Roger Penrose, “SCIENCE & ROGER PENROSE” on the occasion of his 90th birthday and Nobel prize. Headlines: Black Holes, Objective Reduction, Consciousness/Orch OR, Quantum Biology of Microtubules, Conformal Cyclical Cosmology. The Science of Consciousness – Conferences – CCS – YouTube.

Juli 2021: Uppdateringar samt Nya Texter och Sidor:
HEM 
Den Kosmiska Världsbilden – Introduktion – Översikt
Arkiv och Historik
Supplementary och Terminologi (under utveckling)
Den Kosmiska Världsbilden Introduktion 1-4 med tillhörande sidor och texter:
1. Presentation av New Cosmic Paradigm
2. En Ny Verklighetsförståelse
3. Kort Introduktion – Vad är Verkligheten? – Vad är Medvetandet? – Vad är Meningen med Livet?
4. Den Kosmiska Världsbilden – Ontologi Introduktion

December 2020: Vi önskar Alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Mycket Inspiration, God Hälsa, Glädje och Kärlek! 

Juni / Sept 2020: Information ang. den Internationella Medvetandekonferensen,”The Science of Consciousness – TSC”, Univerisity of Arizona, Tucson, USA tidigare planerad till 13-18 april 2020 har p.g.a. Coronapandemin  COVID-19 flyttats till 14-18 sept. Online: The Center for Consciousness Studies at the University of Arizona is pleased to announce re-scheduling of the postponed April 13-18, 2020 ’live’ conference in Tucson, re-programmed as an Online event September 14-18, 2020, (se ”Föredrag, Konferenser etc”).
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS deltar med följande presentationer:
I. Life and Consciousness Beyond Death – The X-Structure; The Nature of Life and Immortality
II. Consciousness Independent of the Physical Brain and How we Transform Objective Reality into Qualia – The X-Structure

Maj 2020: Välkommen att besöka våra nya sidor (t.v. engelsk text):
The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction
Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3) inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

26 Jan. 2020: Nytt på sidan ”Föredrag, Konferenser etc”.

December 2019: Vi önskar Alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Mycket Inspiration och Glädje!

10 Dec. 2019: Nytt i Shop och Bokpresentationer – e-böcker av Alex Riel: Bevidsthedens Evolution – Menneskets meningsudvikling og nye forening med Kosmos – samt – Noetisk Naturfilosofi – Ånd i naturen.

Oktober 2019: Vi har nu glädjen att meddela att vi är klara med omläggningen av hemsidan! Den nya sidan har även utvecklats en hel del, men detta kommer att vara en mer eller mindre ständigt pågående process utifrån Martinus’ fantastiska produktion och det mycket omfattande material vi har fått att förvalta och förmedla av Per Bruus-Jensen. Vi vill i sammanhanget ännu en gång rikta vårt varmaste tack till Per för det unika materialet, förtroende och innerlig vänskap, samt inte minst för alla undervisningstimmar!

Det har nu gått ett drygt år sedan vår älskade Arnold Therner lämnade den fysiska världen efter en längre tids sjukdom, men vi känner att han är med oss, (se 2018 nedan).

Omläggningen och utvecklingen av hemsidan innebär lite av en milstolpe för oss. Vår primära inriktning framåt är att fortsätta arbetet med ”The X-Research Project”: ”The Ontology of The Cosmic Worldview – Martinus Cosmology”, och materialet kommer att presenteras succesivt. Kortfattat fokuserar vi främst ontologiskt på ”X-Strukturen” och ”X-RCT Processen”. A profound solution to “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) and to “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

“The X-Structure”; the Structure of Life and Reality, operates via the “Reality-Consciousness Transformation Process” (the X-RCT Process); The Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).
Bruus-Jensen, Therner & Löth

***

3 Jan. 2019: Under 2019 kommer vi att återuppta arbetet med omläggningen och utvecklingen av hemsidan och kommer därför inte att ha några planerade utåtriktade aktiviteter under året.

Vi önskar Alla
Ett riktigt Gott Nytt År med mycket Glädje, Inspiration och Kärlek!

***

Hösten 2018:  Vår älskade Arnold Therner har lämnat den fysiska världen (2018-09-13) efter en längre tids sjukdom (AL Amyloidos). Arnold är delgrundare av NCP X-AIONS och hans insatser har varit av största betydelse för verksamheten. Innan han gick vidare uttryckte han sin innerliga önskan om att vi ska fortsätta projektet och att han kommer att vara med oss. Vi känner styrka och inspiration i detta även om saknaden är väldigt stor.

Du har gått till ljuset,
Du är ljuset,
Och Du är med oss!

***

10 Jan. 2018: Under 2018 kommer vi att bygga om NCP X-AIONS hemsida och utveckla verksamheten, därav har vi inga planerade utåtriktade aktiviteter under året.

23 Dec. 2017: Vi önskar Alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Mycket Inspiration och Glädje!

21 Okt 2017: Vi gratulerar Per Bruus-Jensen/PBJ som fyller 85 år lörd. 21 okt och vill samtidigt framföra ett Varmt och Innerligt TACK för det mycket omfattande och ovärderliga arbete han gjort och fortfarande gör för Martinus Kosmologi – Den Kosmiska Världsbilden och NCP X-AIONS!

19 Aug. 2017: Lite nytt på sidan ”Föredrag & Kurser”.

3 April 2017: Victor Zammit (Friday Afterlife Report, 31 Mars 2017) betonar ”The importance of medical professionals speaking out about Near-Death Experiences” – Och vi instämmer!

2 Mars 2017: Lite nytt på sidan ”Föredrag & Kurser”.

6 Jan. 2017: Victor Zammit presenterar i sitt nyhetsbrev Friday Afterlife Report: ”Why Near-Death Experineces are Real – 15 reasons why NDEs are not hallucinations or the effects of the dying brain”, en artikel av vår samarbetspartner Peter Fenwick, http://victorzammit.com/January6th2017/. (Mer om Peter Fenwicks forskning och Pim van Lommel och boken Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland.)

23 Dec. 2016: Vi önskar alla En God Jul & Ett Riktigt Gott Nytt År med Mycket Inspiration och Glädje!

8 Sept.2016: Nytt på ”Danska Artikelsidan”: Artikel av Per Bruus-Jensen, ”Et støvlestrop-problem… Om menneskehjernens præstationskraft og selvforståelse”. Artikeln vänder sig primärt till förespråkare för en renodlad materialistisk hjärnteori, bland annat framförd av den danske hjärnforskaren Peter Lund Madsen, som också frånkänner livet och naturen någon form av djupare mening (ref. bl.a. till programserien ”Hjernekassen””, Dansk TV och Radio P1, 2016).

25 Aug. 2016: Lite nytt på sidan ”Föredrag & Kurser”.

4 Aug. 2016: Välkommen till vår nya sida (under ”Outlook on Science of Consciousness & Reality”): Glimpses from TSC 2016 -The Science of Consciousness (International Conference) University of Arizona.

25-30 April 2016: NCP X-AIONS deltar i den internationella medvetandekonferensen The Science ofConsciousness – TSC, vid The University of Arizona, Tucson. Steen Löth och Arnold Therner presenterar:

I. The X-Structure: The Solution To The Hard Problem Of Consciousness And Reality

II. The Basic Nature Of Consciousness And The Structure Of Entanglement Explained By The X-Structure

Ang. konferensen se ”Föredrag och Kurser”.

16 Mars 2016: Nytt på ”Danska Artikelsidan”: Introducerande artikel av Per Bruus-Jensen – ”Hvad er Livet?”

15 Jan. 2016: Nytt på ”Artikelsidan”: Mycket kort om beröringspunkter mellan Rupert Sheldrake och Den Kosmiska Världsbilden:

Medvetande oberoende av den fysiska hjärnan – och – Formgivande parafysiska krafter och strukturer

Consiousness Independent of the Brain – and – Formative Forces Beyond the Physical Body

28 Dec. 2015: Lite nytt på sidan ”Föredrag & Kurser” avseende 2016, (mer information kommer läggas in längre fram). Vi önskar alla Ett Riktigt Gott Nytt År!

Hösten 2015: Vi Välkomnar James Travell och Gustaf Ullman som samarbetspartners! (Foto: Om NCP X-AIONS)

3 Aug. 2015: Nytt på ”Artikelsidan”: Noetisk Livsfilosofi – En Presentation – Alex Riel, Center for Noetisk Livsfilosofi.

27 Juli 2015: Nytt på ”Artikelsidan”: Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten (Dyrehaven) och Fortsattarbete tillsammans med Per Bruus-Jensen – ”I Martinus & Per Bruus-Jensens Fotspår”, samt uppdateringar på sidan ”Arkiv och Historik”.

Sommaren 2015: I samråd med Stephen Brock Schafer har vi kommit fram till att vi ska utvidga vårt kapitel (se nedan) till en egen kommande bok, detta bl.a. med tanke på copyright och annan formalia och vi arbetar vidare med detta inspirerande projekt. Vi vill också passa på att önska alla våra läsare en fin fortsättning på sommaren!

Våren 2015: Fram till och med sommaren 2015 arbetar vi med att skriva ett kapitel i en kommande bok samt flyttar verksamhetens kontor m.m. Mer information om vårt kapitel ”FUNDAMENTALS IN AN EMERGENT COSMIC WORLDVIEW: The X-Structure – The Basic Nature Of Reality” och den aktuella boken som beräknas utkomma i USA till hösten följer framöver …

20 April 2015: Peter Fenwick föreläser i Stockholm! Vår samarbetspartner Peter Fenwick är neuropsykiater och internationellt mycket välkänd expert på döendet och forskningen kring nära-döden-relaterade tillstånd och nära-döden-upplevelser (NDU). Dagen innan Peter besöker Stockholm deltar han i en vetenskapsfestival som Göteborgs Universitet anordnar, på temat ”Life and Death”. NCP X-AIONS översatte och gav ut Peters bok ”The Art of Dying” 2013. Information om den svenska utgåvan, finns på följande länk: ”Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland” samt mer om NDU och Peter Fenwick, Pim van Lommel m.m.

18 Mars 2015: Vi Välkomnar vår kollega och vän som samarbetspartner: Stephen Brock Schafer, Professor, Humanities and Social Sciences, Digipen Institute of Technology, USA.

28 Dec. 2014: Välkommen till vår nya sida under ”Outlook on Consciousness, Physics, Science …”: Science & Nonduality – SAND Oktober 2014, San José, Californinen – lite information om konferensen.

Samt: Vi önskar Ett Riktigt Gott Nytt År!

22-27 Okt. 2014: NCP X-AIONS deltar i den internationella SAND-konferensen ”Science & Nonduality”(San José, USA) Steen Löth och Arnold Therner, NCP X-AIONS presenterar via föredrag och poster ”The X-Structure; the Basic Nature of Existence including the Structure of Entanglement”, med fokus på X-strukturen och entanglement, se Science & Nonduality samt på ”Outlook-sidan”!

21 Sept. 2014: Nytt på Artikelsidan: Mit Kosmologiske Testamente …  Per Bruus-Jensen,

inkl. centrale artikler vedr. Verdensbilledets Ontologiske (X0-faktorn), Psykologiske (Centralbehovet) og Erkendelsesmæssige (den Subjektive Virkeligheds Mysterium) aspekter.

9 Sept. 2014: Vi välkomnar vår kollega och vän som samarbetspartner: A.K. Mukhopadhyay – MD. Prof. & Head, Department of Laboratory Medicine, All India Institute of Medical Sciences, Foto – website: http://www.akmukhopadhyayconsciousness.com/, vi kan bland annat rekommendera följande:

Setting the Agenda for Science of Information och Dialouge and Universalism.

27-30 Juni 2014: Vi hade ett spännande och inspirerande arbetsmöte med vår amerikanske samarbetspartner Lothar Schäfer i Stockholm (Ph.D., professor emeritus of physical chemistry at the University of Arkansas, författare till bl.a. Infinite Potential – What Quantum Physics Reveals About How WeShould Live). Vi gick igenom olika delar av Martinus Kosmologi med fokus på X-strukturen samt kopplingar till Lothars arbete m.m. Vi ser framemot ett givande samarbete! Länk till Foto

16 Juni 2014: Välkommen till vår nya sida under ”Outlook on Consciousness, Physics, Science”: Toward aScience of Consciousness – TSC, University of Arizona, April 2014 referat och information från konferensen.

5 Juni 2014: Alex Riel utkommer med sin nya mycket intressanta bok ”Bevidstheden evolution” som vi varmt kan rekommendera, information om boken finner Du här: Bevidsthedens evolution.

Vi kan också rekommendera våra läsare att besöka Alex hemsida som är mycket läsvärd och innehåller många intressanta och spännande nyheter: Center for Noetisk Livsfilosofi!

21-26 April 2014: NCP X-AIONS deltar i den internationella medvetandekonferensen Toward a Science ofConsciousness – TSC, vid The University of Arizona. Steen Löth och Arnold Therner presenterar ”The X-Structure; The Structure and Basic Nature of Reality and Consciousness”, med fokus på X-Strukturen och Ontologin i den Kosmiska Världsbilden, se den nya ”Ontologisidan” nedan (dat. 6 april). Ang. konferensen se ”Outlook-sidan”!.

6 April 2014: Välkommen till vår nya sida Ontologi – X-Strukturen; Grundstrukturen för Livet ochVerkligheten. Tills vidare hänvisar vi till den engelska sidan:

The Ontology of the Cosmic Worldview – The X-Structure; the Basic Nature of Life and Existence – Ontology of Consciousness and Reality

4 April 2014: Ny design på hemsidan samt komplettering av text bl.a. på ”Startsidan/Hem” avseende X-strukturen mm, ny information på ”Presentationssidan” om bakgrunden till namnet ”Martinus Kosmologi”.

2 Jan. 2014: Uppdatering av sidan ”Föredrag och Kurser”.

1 Jan. 2014: Vi önskar Er Alla Ett Gott Nytt och Inspirerande 2014, se Nyhetsbrev 1 Jan 2014!

2 Nov. 2013: Steen Löth och Arnold Therner föreläser i Stockholm om NCP X-AIONS verksamhet samt om boken Att Möta Döden … (se nedan 1:e nov), för mer info se ”Föredrag och Kurser”.

1 Nov. 2013: NCP X-AIONS ger ut boken Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland, för mer information: Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick – Forskning i Medvetandets Gränsland, om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet (Nära-Döden-Upplevelser m.m.)

19 Okt. 2013: Leif Pettersson föreläser i Malmö utifrån sin bok Fysiken, Martinus Kosmologi ochTeorinom Allt – GrundEnergiTeorin, för mer info se ”Föredrag och Kurser”.

22 Sept. 2013: Nytt på artiklesidan: Per Bruus-Jensen, Först av Allt …

Dansk text: Først af Alt … Om al åndsvidenskabs sande grundlag og udgangspunkt

Engelsk text: First of All … About the true foundation and starting point of all spiritual science

22 Sept. 2013: Nytt på artikelsidan: Per Bruus-JensenFörsök med Efterbilder

Dansk text: Nogle Forsøg med Efterbilleder, Engelsk text: Experiments with Afterimages

21 Sept. 2013: Nytt på artikelsidan: Martinus, artiklar: Genom Dödens Port – Sömnen och Döden — samt— Reinkarnationsprincipen

14 Sept. 2013: Nytt på artikelsidan: Introduktionshäfte/artikel av Per Bruus-Jensen: Introduktion till en Ny Verklighetsförståelse … (dansk text)
Länkar till: 1. Häftets omslag med tillhörande textförklaring 2. Textinlaga /broschyrtext

10 Aug. 2013: Uppdatering av sidan ”Föredrag och Kurser”.

3 Aug. 2013: Vi Välkomnar våra kollegor och vänner som samarbetspartners – alla tre välkända och framstående frontfigurer inom det nya paradigmet: — Foton —

Pim van Lommel – M.D., Cardiology and Research on Mind-Brain Relationship, Near-Death/NDE research
Lothar Schäfer – Ph.D., Professor emeritus of Physical Chemistry at the University of Arkansas
Dean Radin – Ph.D., Psychology, Parapsychology, PSI, Chief Scientist at the Institute of Noetic Sciences IONS

31 Juli 2013: Nytt på Artikelsidan: Dean Radin presenterar Bevis för PSI

PSI: sammanfattande benämning för olika typer av parapsykologiska fenomen, exempelvis: ESP (extrasensorisk perception, utomsinnlig varseblivning): telepati, klärvoajans och prekognition och PK (psykokinesi, fysiska manifestationer, tankarnas påverkan på materia).

4 Juli 2013: Svensk översättning av Pim van Lommels text inlagd på ”Artikelsidan”: Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick – Om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet … Nära-Döden-Upplevelser (NDU/NDE), Dödsbäddsupplevelser, Upplevelser i Livets Slutskede (ULS/ELE).

2 Maj 2013: Vi välkomnar en ny viktigt och intressant bok skriven av vår vän och kollega Lothar Schäfer (Ph.D., professor emeritus of physical chemistry at the University of Arkansas) Infinite Potential – What QuantumPhysics Reveals, Deepak Chopra Books (2013). Mer om Lothar Schäfer och hans arbete:Lothar Schäfer.

26 April 2013: Vi citerar Nassim Haramein”Att söka medvetandet i hjärnan är som att leta inuti en radio efter speakern …” – och refererar till Victor Zammits Friday Afterlife Report: Dr. Deepak Chopra and 19 other scientists have complained about ”the animosity of militant atheists against consciousness studies and their stubborn defense of conservative mainstream science”, in an open letter to … Läs mer

8 Mars 2013: Victor Zammit presenterar Martinus Kosmologi och New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS i sitt Nyhetsbrev ”Friday Afterlife Report”.

23 Feb. 2013: Ny artikel (”Artikelsidan”): Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick – Om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet … Nära-Döden-Upplevelser (NDU/NDE), Dödsbäddsupplevelser, Upplevelser i Livets Slutskede (ULS/ELE).

13 Feb. 2013: New Cosmic Paradigm – NCP, med Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – the X-project, förkortat X-AIONS, har fått ytterligare en e-mailadress:

ncp@x-aions.org – den tidigare adressen ncp@newcosmicparadigm.org gäller också!

31 Dec. 2012: Uppdatering av sidan ”Föredrag och Kurser” – och vi önskar Er alla Ett Gott Nytt och Inspirerande År!

1 Dec. 2012: Välkommen till vår nya sida under ”Outlook on Consciousness, Physics, Science”: LynneMcTaggart, Föreläsning Göteborg, November 2012.

30 Nov. 2012: Kompletterande text till Grundenergierna och Skaparprinciperna på sidorna: En Ny Verklighetsförståelse och Den Kosmiska Världsbilden – Introduktion och Teori.

7 Nov. 2012: Välkommen till vår nya sida under ”Outlook on Consciousness, Physics, Science”: NoeticSciences: The Frontiers of Consciousness Research and Practice information från seminarium.

21 Okt 2012: Vi gratulerar Per Bruus-Jensen/PBJ som fyller 80 år sönd. 21 okt och vill samtidigt framföra ett Varmt och Innerligt TACK för det mycket omfattande och ovärderliga arbete han gjort och fortfarande gör för Martinus Kosmologi och den Kosmiska Världsbilden.

29 Aug. 2012: En omfattande revision inkluderande tillkommande information, nya texter och bilderm.m. avseende flertalet av websidans olika sidor är genomförd och klar!

NCP kommer också att verka under beteckningen: Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – the X-Project, se Om NCP.

”Artikelsidan”, länk till: Frontiers in Human Neuroscience: Near-death experiences between science and prejudice (Enrico Facco, Christian Agrillo Juli 2012)

28 Aug. 2012: Välkommen till vår nya sida under ”Outlook on Consciousness, Physics, Science”: Toward aScience of Consciousness – TSC, Arizona University, Tucson USA, April 2012 – och – After Death Conference – ADC, Phoenix, USA, April 2012, referat och information från nämnda konferenser.

31 Juli – 8 Aug. 2012: Vi har haft besök av en amerikansk kvantfysiker, forskande inom fysik och medvetandestudier vid universitet i USA. Under en intensiv och inspirerande vecka har vi gått igenom mycket av kunskapsteorin i Martinus Kosmologi och ingående diskuterat bl.a. den s.k. X-strukturen (Martinus definition av allt Liv) och gjort kopplingar till olika områden inom främst fysik, medvetande och evolution. Vi har också planerat för ett långsiktigt samarbete med fokus på ontologi och forskning inom den Kosmiska Världsbilden och det nya paradigmet. På grund av rådande känsliga läge inom universitets- och forskarvärlden har nämnda fysiker bett att tillsvidare få vara anonym. Vi är mycket taksamma för hennes engagemang och support, och ser fram emot ett givande samarbete!

1 Aug. 2012: Uppdatering av sidan Föredrag och Kurser.

6 Juli 2012: Artikelsida, länk till: An Exploration of Quantum Consciousness – Finding Spirit in the Fabric of Space and Time (med Stuart Hameroff)

10 Juni 2012: Internationell Press Release USA Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt –GrundEnergiTeorin ”New Book Explores Fundamental Concepts in Physics” …

1 Juni 2012: Ny bok av Per Bruus-Jensen Projekt LIV (om den kosmiska evolutionsteorin).

23 April 2012: Boken Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin utkommer och finns till försäljning och den engelska boken kommer inom kort!

9-14 April 2012: Vi vill informera om att NCP kommer att delta på den internationella medvetandekonferensen Toward a Science of Consciousness -TSC, Arizona University, 9-14 April 2012. Steen Löth och Arnold Therner kommer att presentera The Fundamental Energy Theory -FET (specific Qualitative Vacuum Energies) and The Theory of Everything – A New Understanding of Reality. 
Presentationerna baseras på kunskapsteorin i den Kosmiska Världsbilden med fokus på Leif Petterssons bok Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET (Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin GET). Nämnda bok publiceras (på svenska och engelska) av NCP under April 2012. Ang. konferensen se ”Föredrag och Kurser”.

7 Mars 2012: Välkommen till vår nya sida En Ny Verklighetsförståelse, Uppdatering av: Startsidan och sidan Presentation av New Cosmic Paradigm, Uppdatering av Menyn.

5 Jan. 2012: Vi välkomnar Peter och Elizabeth Fenwick som samarbetspartners. Vi kan också berätta att NCP kommer att översätta och ge ut deras bok The Art of Dying på svenska framöver. Peter Fenwick, M.D., neuroscience, är internationellt välkänd inom klinisk nära-dödenforskning). Mer information på sidan Outlook on: Consciousness, Physics, Science ... samt se även: Peter Fenwick om Döden, dödsbäddsvisioner m.m., samt mer om Peter Fenwick och om IANDS International Association for Near-Death Studies.

The Art of Dying (Continuum, 2008), Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories (Berkly, 2001) och The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences (Berkly Trade, 1997)

4 Jan. 2012: Uppdatering av sidan Föredrag och Kurser.

20 Okt. 2011: Komplettering av sidan Den Kosmiska Världsbilden – Introduktion och Teori .

1 Okt. 2011: Kompletterande länk på sidan ”Outlook on Consciousnes, Physics, Science …”: Pim van Lommel (cardiologist and near-death research) Consciousness Beyond Life -The Science of Near-Death Experience(HarperOne 2010), läs mera här.

30 Sept. 2011: Den Kosmiska Världsbilden – Introduktion och Teori nu klar med illustrationer.

5 Sept. 2011: Nya kompletterande länkar på sidan ”Outlook on Consciousnes, Physics, Science …”: mer om Peter Fenwick och om IANDS International Association for Near-Death Studies.

2 Sept. 2011: Komplettering av Artikelsidan med artikel i Svenska Dagbladet, Peter Fenwick om Döden, dödsbäddsvisioner m.m.

30 Aug. 2011: Kompletteringar och utveckling av texten på sidan Outlook on: Consciousness, Physics, Science …

29 Aug. 2011: Uppdatering av sidan Föredrag och Kursernytt program.

24 Aug. 2011: Välkommen till vår nya sidaDen Kosmiska Världsbilden – Introduktion och Teori (ska kompletteras med bilder!).

26 Juli 2011: Välkommen till vår nya sida: Outlook on: Consciousness, Physics, Science !

18 juli 2011: Uppdatering och komplettering av sidan ”Presentation av New Cosmic Paradigm” avsnitten: ”The meeting between Science and Spirituality” samt ”Lästips och Litteratuhänvisning”.

15 juni 2011: ”Artikelsidan” (Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …) två ny artiklar av Per Bruus-Jensen: ”Om den Fysiska Hjärnan” och ”Om Fenomenet Medvetande”.

3 juni 2011: Komplettering av sidan ”Presentation av New Cosmic Paradigm” komplettering med nytt avsnitt ”Universell kunskap genom tiden”, samt komplettering ref. litteratur.

1-8 maj 2011 Världskonferens ”TOWARD A SCIENCE OF CONSCIOUSNESS”, Stockholm (Stockholms Universitet) Arrangör The University of Arizona www.consciousness.arizona.edu och www.mindevent.se (se ”Föredrag och Kurser”)

12 april 2011: Komplettering av artikeln ”Jaget och Det eviga Nuet”: tillägg/efterskrift ”Om tidens landskap” (se ”Artikelsidan/Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …)

5 april 2011: Uppdateringar och kompletteringar på de engelska sidorna.

10 feb 2011: ”Artikelsidan” (Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …) ny artikel av Per Bruus-Jensen: ”Jaget och ”Det eviga Nuet”.

18 jan. 2011: Uppdatering av engelska ”Startsidan” samt delar av sidan ”Presentation of New Cosmic Paradigm”.

14 jan. 2011: ”Artikelsidan” (Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …) ny artikel av Alex Riel: ”Den nye kvantebivdsthed”.

13 jan. 2011: ”Presentation av New Cosmic Paradigm”, komplettering och justering av bilder.

4 jan. 2011: Uppdatering av ”Föredrag och Kurser” nytt program.

15 dec. 2010: ”Startsidan”, ny kompletterande text: ”Koncentrat ur Den Kosmiska Världsbilden”.

15 dec. 2010: ”Presentation av New Cosmic Paradigm”, nytt grundläggande avsnitt: ”Koncentrat ur Den Kosmiska Världsbilden”.

15 dec. 2010: ”Artikelsidan” (Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …) komplettering av den inledande texten.

3 dec. 2010: ”Artikelsidan” (Artiklar: Medvetandet, Livet, Döden, Kosmos …) ny artikel av Per Bruus-Jensen: ”Om Jaget, Egot och Sinnet”.