FÖREDRAG, KONFERENSER etc.

Under 2019 kommer vi att återuppta arbetet med omläggningen och utvecklingen av websidan och kommer därför inte att ha några planerade utåtriktade aktiviteter under året – men, vi vill informera om nedanstående:

2019

The Afterlife Awareness Conference
Exploring the Science and Spirit of Death and Beyond
June 6-9, 2019
Salt Lake City, Utah, USA
http://afterlifeconference.com/

***

The Science of Consciousness
The international TSC Conference
The University of Arizona
June 25-28, 2019
Interlaken. Switzerland
http://consciousness.arizona.edu/ 

***

Science and Nonduality SAND
Conference and Retreat, Italy

July 2- 8, 2019
Titignano Castle, Orvieto Terni, ITALY
http://www.scienceandnonduality.com/

***

Science and Nonduality SAND
Main Conference

October 23-27, 2019
Dolce Hayes Mansion, San José, CA, USA
http://www.scienceandnonduality.com/

***

Martinus Institut, Kurser och Föredrag m.m. 2019:
http://www.martinus.dk/sv/kurser-och-foeredrag/

***

Uddannelsen/Utbildning i Noetisk Livsfilsofi
Center for Noetisk Livsfilosofi