Support  Gåvor  Donationer

Verksamheten är beroende av bidrag i form av ekonomiskt tillskott, arbete m.m. Se också Om NCP X-AIONS. Du som på något sätt vill göra en insats här, är Varmt Välkommen att ta kontakt: Kontakta NCP X-AIONS.

Gåvor mottages Mycket Tacksamt!

Inbetalning till svenskt bankkonto:

SEB  56990348542
NCP X-AIONS Donation

eller

Swish:  0766 277 450

Vi uppmanar Dig som på ett eller annat sätt vill delta i projektet, att höra av Dig till oss.
Varmt Välkommen att kontakta oss via e-mail:

ncp@x-aions.org
ncp@newcosmicparadigm.org
***

Vi samarbetar internationellt med forskare inom olika områden. På grund av rådande känsliga läge inom universitets- och forskarvärlden skyddar vi självfallet deras identitet om så önskas.

— Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners —

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS
Arnold Therner, Nike Therner, Steen Löth

The X-Research Project – NCP X-AIONS presenterar X-Strukturen
X-Strukturen, signalementet för och analysen av allt Liv enligt Martinus Kosmologi

The X-Structure; the Basic Nature of Life and Reality
– Ontology of Consciousness and Evolution –