OUTLOOK on SCIENCE of CONSCIOUSNESS and REALITY

På den här sidan vill vi i första hand informera lite från internationella konferenser som NCP X-AIONS deltagit i med fokus på forskning främst inom Medvetandeforskning och Ontologi/verklighetsförståelse, och som på bred interdisciplinär front visar hur det Nya Paradigmet växer fram och närmar sig den Kosmiska Världsbilden.