Om NCP X-AIONS

NCP X-AIONS: New Cosmic Paradigm with Advanced Institute of Ontological Principles and New Science, er en nonprofit, religiøst og politisk ubunden organisation, hvis virksomhed er helt fritstående og selvstændig. 

Organisationens formål er at informere om Det Kosmiske Verdensbillede ud fra
Martinus Kosmologi og at forske i dens Ontologi og præsentere Ny Videnskab
– En Ny Virkelighedsforståelse – Et Nyt Paradigme

NCP X-AIONS repræsenterer den gren* af Martinus Kosmologi, der bygger broer til traditionel videnskab med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål om Livet, Bevidstheden og Virkeligheden og som samtidigt dækker behovet for et Nyt Verdensbillede og en dybere virkelighetdsforståelse. Nævnte gren er speciellt repræsenteret ved Per Bruus-Jensens/PBJs meget omfattende arbejde og forfatterskab. PBJ, tidligere elev og samarbejdspartner til den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen (1890-1981).
* For yderligere information se neden: Kort om “De To Grene”.

Baggrunden for og formålet med NCP X-AIONS er at fortsætte PBJs arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv. Et arbejde og projekt der finder sted i tæt samarbejde med PBJ, og som er gjort muligt gennem hans omfattende og mangeårige undervisning af grundlæggerne af NCP X-AIONS.

NCP X-AIONS – The X-Research Project præsenterer

The Cosmic Worldview – Ontology of Consciousness and Reality
”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen” (the Reality-Consciousness Transformation Process);
– Livets og Virkelighedens basale Natur – Eksistens og Udødelighed – Evolutionen –
Den Bidirektionale Manifestations-Perceptions-Proces fra Umanifestered Initial Virkelighed til Manifestered Objektiv Virkelighed (manifestation) og Oplevelsen af den som Subjektiv Virkelighed – Livsupplevelse/ Bevidtshed (perception).
En dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

NCP X-AIONS The X-Structure - X-Research Project - DK

Kort om “De To Grene”

Martinus Kosmologi kendetegnes af to hovedretninger eller “grene”, der taler til menneskers forskellige behov og præferencer.

I sit livs aften samlede Martinus sin produktion under fællesnavnet “Det Tredje Testamente”. Dette værk præsenterer et nyt verdensbillede og ser umiddelbart ud til først og fremmest at rette sig mod mennesker som søger logiske forklaringer til religionernes indhold. Martinus belyser og forklarer religiøse myter og budskaber, og påviser samtidig oplagte misforståelser og mistolkninger. Denne gren formidler m.a.o. en intellektualisering af religionernes budskaber med udgangspunkt i kristendommen. (Det faldt i samme forbindelse Martinus naturligt fortrinsvis at relatere sin kosmiske viden til kristendommen, idet denne kulturtradition spillede en rolle som det helt dominerende indslag i hans baggrund og opvækst i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.) Denne gren er hovedsageligt repræsenteret ved Martinus Institut i København, som også har fokus på at sikre og forvalte Martinus omfattende produktion.

Den anden gren har en ontologisk og mere naturvidenskabelig retning og karakter; bl.a. ved dybtgående at analysere, sytematisere og præcisere de fundamentale principper og strukturer i det Kosmiske Verdensbillede. Martinus lagde således selv grunden til denne gren og tilførte den yderligere vægt gennem sin specielle undervisning af Per Bruus-Jensen, hvis meget omfattende og udviklende arbejde er af stor ontologisk betydning. Per Bruus-Jensen og New Cosmic Paradigm med Advanced Institute of Ontological Principles and New Science (NCP X-AIONS) repræsenterer denne gren af Martinus Kosmologi og tilstræber at møde naturvidenskaben og bidrage til udviklingen af en altomfattende Kosmisk Videnskab med tilhørende helhedssyn. At fortsætte PBJs arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv, er baggrunden for og formålet med NCP X-AIONS.

Det kan tilføjes, at mange inspireres af begge grene. De supplerer hinanden og hjælper os i vor udvikling fra “tro og uvidenhed” til “viden og indsigt” – og dermed også fra egoisme til altruisme.

Et Nyt Paradigme

Det Kosmiske Verdensbillede åbner dørene til En Større Virkelighed och giver svar på mange store og hidtil uløste gåder – eksempelvis hvad Liv, Død, Bevidsthed, Energi og Materie etc. egentlig er for noget. I takt med en øget forståelse og bevidsthed om Livet og Virkeligheden bliver vi efterhånden i stand til at skabe en bedre verden, hvor samfundet præges af ægte humanistiske værdier. Egoistiske og kortsigtede materialistiske handlinger erstattes af tiltag baseret på humanisme og altruisme. Vi vil komme til at leve i harmoni og samklang med naturen og Jorden, samtidigt med at vi opdager et levende og uendeligt Kosmos.

Trods alle kriser, katastofer og konflikter på forskellige planer befinder menneskeheden sig i en ekspansiv og meget positiv udviklingsfase. Den kosmiske virkelighedsbeskrivelse appellerer til et paradigmeskifte fra et materialistisk, mekanistisk verdensbillede, præget af tilfældighedernes spil, til en virkelighedsforståelse, iflg. hvilken verdensaltet er uendeligt og levende, og hvor livet i samspil med evige skabeprincipper samt urokkelige naturlove styres og reguleres af en altomfattende, universel bevidsthed. Et Nyt Kosmisk Paradigme indebærende en større bevidsthed og dermed en Ny Tid …

Support, Gaver, Donationer

Virksomheden er afhængig af bidrag i form af økonomisk støtte, frivilligt arbejde m.m. Du, som på en eller anden måde kunne have lyst til at gøre en indsats her, er Varmt Velkommen til at tage kontakt: Kontakt NCP X-AIONS. Vi tager med glæde og taknemmelighed imod gaver og donationer til støtte for vores arbejde, se: Support og Gaver.

Vi byder Velkommen til nye medarbejdere og samarbejdspartnere

Vi samarbejder internationalt med forskere i forskellige områder. På grund af nuværende, følsomme situation i universitets- og forskningsverdenen beskytter vi selvfølgelig deres identitet, hvis det ønskes. Vi byder Velkommen til nye medarbejdere og samarbejdspartnere.

NCP X-AIONS og The X-Research Project gennem:

Arnold Therner NCP X-AIONS

Arnold Therner
NCP X-AIONS
Grundlægger
(1947-2018)

Nike Therner NCP X-AIONS

Nike Therner
NCP X-AIONS
Grundlægger
I Projektledelse

Steen Löth NCP X-AIONS

Steen Löth
NCP X-AIONS
Grundlægger
I Projektledelse

Birgitta Therner NCP X-AIONS

Birgitta Therner
NCP X-AIONS
Grundlægger
Donor

Samarbejdspartners:

Alex Riel

Alex Riel

Peter Fenwick

Peter Fenwick

Pim van Lommel

Pim van Lommel

Leif Pettersson

Leif Pettersson

Andrea Möllenkvist

Andrea Möllenkvist

Eskild Kjær-Madsen

Eskild Kjær-Madsen

Lars Palerius

Lars Palerius

Lucie Minne

Lucie Minne

Pernilla Rosell

Pernilla Rosell

Gustaf Ullman

Gustaf Ullman

Lothar Schafer

Lothar Schafer

Dean Radin

Dean Radin

A K Mukhopadhyay

A.K. Mukhopadhyay

Stephen Brock Schafer

Stephen Brock Schafer

James Travell

James Travell

Renée Edlund

Renée Edlund