Om NCP X-AIONS

New Cosmic Paradigm

Advanced Institute of Ontological Principles and New Science

– Therner & Løth –

NCP X-AIONS er en non profit, religiøs og politisk uafhængig organisation, hvis virksomhed er helt fritstående og selvstændig. 

Organisationens formål er at informere om det Kosmiske Verdensbillede ud fra
Martinus Kosmologi og at forske i dens Ontologi og præsentere Ny Videnskab
En Ny Virkelighedsforståelse – Et Nyt Paradigme

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Det Kosmiske Verdensbillede baseres på den unikke og banebrydende viden som den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen (1890-1981) formidler – Martinus Kosmologi, systematiseret og videreudviklet af hans tidligere elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen.
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS repræsenterer det Kosmiske Verldensbillede og den gren* af Martinus Kosmologi, der præsenterer ontologiske principper og ny videnskab med fokus på de store spørgsmål om Livet, Bevidstheden og Virkeligheden og som samtidigt indfrier behovet for et nyt verdensbillede og en dybere forståelse af livet og virkeligheden – der ”møder” naturvidenskaben og arbejder for udviklingen af en ny altomfattende “Kosmisk Videnskab”.
Denne gren af Martinus Kosmologi er specielt repræsenteret af Per Bruus-Jensens omfattende arbejde og litteratur, samt gennem NCP X-AIONS The X-Research Project, der fokuserer på og arbejder med ontologien i Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede, the Ontology of the Cosmic Worldview.
* mere information om “De To Grene”

Martinus gav Per Bruus-Jensen den specielle opgave at systematisere, specificere og konkretisere, og derved videreudvikle, den intuitive viden som Martinus formidlede. Baggrunden for, og formålet med, NCP X-AIONS er at fortsætte Per Bruus-Jensens arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv. Et arbejde og projekt der finder sted i tæt samarbejde med Per Bruus-Jensen, og som er muliggjort gennem hans omfattende og mangeårige undervisning af grundlæggerne af NCP X-AIONS.

NCP X-AIONS – The X-Research Project præsenterer

The Cosmic Worldview – Ontology of Life, Consciousness and Reality
X-Strukturen og The Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT)
Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – Eksistens og Udødelighed – Evolutionen

Et Nyt Paradigme

Trods alle kriser, katastofer og konflikter på forskellige planer, befinder menneskeheden sig i en ekspansiv og meget positiv udviklingsfase. Vi står over for et paradigmeskifte – Et Nyt Paradigme, der erstatter det gamle materialistiske verdensbillede, hvor tilfældigheder er afgørende med en ny virkelighedsbeskrivelse, der illustrerer et levende og uendeligt multivers; det altomfattende Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige, såkaldte skaberprincipper og eksakte naturlove, styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multi-dimensionelle Kosmos.

Det Kosmiske Verdensbillede giver logiske og dybtgående forklaringer på hvordan livet og virkeligheden er struktureret og fungerer – og i takt med at vi forstår dette, vil vi udvikles og agere med at tage stadig større ansvar, empati og omsorg for alt liv – medmennesker, dyr, natur og hele planeten. For fremtidens mennesker bliver dette den eneste måde at leve et meningsfuldt liv på. Projektet er allerede begyndt og er noget, som vi hver og en bevidst kan vælge at deltage i. Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer et Nyt Paradigme, og ikke mindst, Fremtidshåb.

Vi byder Velkommen til nye medarbejdere og samarbejdspartnere

Vi samarbejder internationalt med forskere i forskellige områder og byder Velkommen til nye medarbejdere og samarbejdspartnere.

Support, Gaver, Donationer

Virksomheden er afhængig af bidrag i form af økonomisk støtte, frivilligt arbejde m.m. Du, som på en eller anden måde kunne have lyst til at yde en indsats (f.eks. oversættelse, tekstredigering, korrekturlæsning, layout, webdesign etc.), er varmt velkommen til at Kontakte NCP X-AIONS. Vi tager med glæde og taknemmelighed imod support, gaver og donationer til støtte for vores arbejde, se Support og Gaver.

New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS – The X-Research Project 

Arnold Therner NCP X-AIONS

Arnold Therner
Grundlægger (1947-2018)

Birgitta Therner NCP X-AIONS

Birgitta Therner
Grundlægger
I Projektledelse

Steen Loeth NCP X-AIONS

Steen Løth
Grundlægger
I Projektledelse

Nike Therner NCP X-AIONS

Nike Therner
I Projektledelse

– Hjertelig Tak til samarbejdspartnere, kontakter, med flere –

Sigbritt Therner

Sigbritt Therner

Alex Riel

Alex Riel

Pim van Lommel

Pim van Lommel

Peter Fenwick

Peter Fenwick

Leif Pettersson

Leif Pettersson

Andrea Möllenkvist

Andrea Möllenkvist

Lucie Minne

Lucie Minne

Lars Palerius

Lars Palerius

Eskild Kjær-Madsen

Eskild Kjær-Madsen

Merete Bruus-Jensen

Merete Bruus-Jensen

Lars-Olof Hammarberg

Lars-Olof Hammarberg

James Travell

James Travell

Pernilla Rosell

Pernilla Rosell

Lothar Schafer

Lothar Schafer

Gustaf Ullman

Gustaf Ullman

Abi Behar Montefiore

Abi Behar Montefiore

Dean Radin

Dean Radin

A K Mukhopadhyay

A.K. Mukhopadhyay

Stephen Brock Schafer

Stephen Brock Schafer

Renée Edlund

Renée Edlund

Solveig Tovoté 

Valery Vengerov

Viljo Mentu

Viljo Mentu