Fremtoningskroppen/ Fremtoningslegemet (PBJ)
I de parapysiske eksistensplaner/ tilværelsesplaner er den fysiske krop og koblingskroppen erstattet af en parafysisk krop, den såkaldte fremtoningskrop/legeme, som individet er organisk forbundet med og identificerer sig med, anvender og viser sig i for andre i de parafysiske verdener. Individet kan påvirke og forandre sin fremtoningskrop i det uendelige (deraf navnet fremtoningskrop med den betydning, at man kan vise sig/ fremtone på forskellige måder). Se også symbol Xom3 (teksten efter område f og g).