“I Martinus’ og Per Bruus-Jensens Fodspor”

Besøg på Martinus Institut, Eremitagesletten og
Fortsat arbejde med Per Bruus-Jensen …

Martinus Institut, København

Martinus Institut, København

I forbindelse med et planlagt arbejdsmøde med Per Bruus-Jensen i Videbæk, besøgte vi (Arnold Therner og Steen Løth, New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS) Martinus Institut i København. Mary McGovern viste os rundt i det smukke hus på Mariendalsvej, herunder også Martinus’ private lejlighed der i dag står som museum (foto nedenfor). Vi kan benytte lejligheden til at nævne at Martinus Institut nyligt (maj 2015) har udgivet Det Evige Verdensbillede vol.6 (symbolbog) og nu bl.a. arbejder med digitalisering af originale dokumenter, inklusive Martinus omfattende korrespondance. I kraft af Arnold Therners slægtskab og nære kontakt med Sigbritt Therner har NCP X-AIONS fået godt indblik i kontakten og korrespondancen mellem Martinus og Sigbritt, for eksempel vedrørende den daglige undervisning, som Martinus i over et årti gav Per Bruus-Jensen (PBJ) og også den opgave, som Martinus tildelte Per, nemlig at at præcisere, systematisere og konkretisere den intuitive viden, som Martinus formidlede, se “Arkiv og Historik“. Det kan tilføjes, at Sigbritt 1951 startede det første Martinus Center i Sverige; Kosmos Feriehjem i Varnhem. Centret blev indviet af Martinus 19 juni 1965.

Mary McGovern, Arnold Therner, Steen Löth - Martinus Institut Köpenhamn Juni 2015

Mary McGovern, Arnold Therner, Steen Løth – Martinus Institut, Köpenhamn, Juni 2015 NCP X-AIONS

Arnkell Sytryggsson, Dan Elhauge, Steen Löth, Mary MacGovern - Martinus Institut 2015Martinus Institut Juni 2015

Arnkell Sytryggsson, Dan Elhauge, Steen Løth, Mary McGovern – Martinus Institut, Köpenhamn, Juni 2015 NCP X-AIONS

Martinus' private apartement Martinus Institut, DK (June 2015)

Martinus’ private lejlighed – Martinus Institut, København (Juni 2015 NCP X-AIONS)

Erimitagesletten, Juni 2015 NCP X-AIONS

Erimitagesletten, Juni 2015 NCP X-AIONS

Vi havde også tid til en meget stemningsfuld tur i aftensolen på den fredelige Eremitageslette i Dyrehaven, København og mindedes det, Per (PBJ) fortalte om de spatserturer han her havde med Martinus. I bogen SOL og MÅNE beskriver Per f.eks. en sådan meget speciel lejlighed. Per fortæller, at han under gåturen nævnte for Martinus, at han altid oplevede, at der hviler en speciel og dejlig atmosfære over området. Og Martinus forklarede, at netop på dette sted findes en stor parafysisk by med diskarnerede mennesker, institutioner mv, og ikke mindst skoler for skytsengler og “hjælpere”. Sidstnævnte har mange vigtige funktioner, herunder at hjælpe med overgangen fra fysiske liv til den tilstand, vi kalder “døden”, hvilket faktisk blot betyder fortsat liv på et parafysisk plan. Martinus præciserede for Per, at det er den fine udstråling fra denne parafysiske by, der fortplanters til det fysiske plan, og nogle mennesker opfatter dette som en meget fin og speciel stemning her på Eremitagesletten, Dyrehaven. Per beskriver alt dette i detaljer i bogen SOL og MÅNE (Efterskriftet side 91-97). Teksten er suppleret med fine fotos som Per har taget af Martinus på Eremitagesletten. I denne forbindelse kan vi også henvise til siden “Forskning i Bevidsthedens Grænseland, om Døden og Oplevelser i Dødens Nærhed… “ og Peter & Elizabeth Fenwicks studier, som er sammenfattet i bogen Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland.

Eremitagesletten, Copenhagen June 2015 NCP X-AIONS
Eremitagesletten, Copenhagen, Juni 2015 NCP X-AIONS

Dyrehaven, København, Juni 2015, NCP X-AIONS  “I Martinus’ og Per Bruus-Jensens Fodspor”

Martinus, Dyrehaven, Copenhagen 1960 (Photo Per Bruus-Jensen)
Martinus, Dyrehaven Copenhagen 1960 (Photo Per Bruus-Jensen).

Martinus 1960, Eremitagesletten, Dyrehaven – Foto: Per Bruus-Jensen (ur bogen “SOL & MÅNE”).

Inden vi forlod Sjælland for at køre videre til Jylland og Per Bruus-Jensen, besøgte vi også Martinus Center Klint, hvor sommerprogrammet ville starte senere i ugen.

Martinus Center, Klint DK, June 2015 NCP X-AIONS