”I Martinus’ och Per Bruus-Jensens Fotspår”

Juni 2015 – Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten och
Fortsatt arbete tillsammans med Per Bruus-Jensen …

Martinus Institut, Köpenhamn

Martinus Institut, Köpenhamn

I samband med ett planerat arbetsmöte hos  Per Bruus-Jensen i Videbeck, besökte vi (Arnold Therner och Steen Löth, New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS) Martinus Institut i Köpenhamn. Mary McGovern visade oss runt i det vackra huset på Mariendalsvej inkl. Martinus privata lägenhet som är museum (foto nedan). Vi kan passa på att nämna att man nyligen (maj 2015) gett ut Det Evige Verdensbillede vol.6 / Den Eviga Världsbilden vol. 6 (symbolbok) och nu bl.a. arbetar med digitalisering av originaldokument inklusive Martinus omfattande korrespondens. Genom Arnold Therners nära släktskap och kontakt med Sigbritt Therner har NCP X-AIONS fått bred inblick i kontakten och korrespondensen mellan Martinus och Sigbritt, exempelvis angående den dagliga undervisning Martinus gav Per Bruus-Jensen (PBJ) under ett drygt decennium och likaså den uppgift Martinus tilldelade Per, nämligen att precisera, systematisera och konkretisera den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade, se ”Arkiv och Historik”. Det kan i sammanhanget tilläggas att Sigbritt 1951 startade det första Martinus Centret i Sverige; Kosmos Feriehem i Varnhem, Centret invigdes av Martinus 19:e juni 1965.

Mary McGovern, Arnold Therner, Steen Löth - Martinus Institut Köpenhamn Juni 2015

Mary McGovern, Arnold Therner, Steen Löth – Martinus Institut, Köpenhamn, Juni 2015 NCP X-AIONS

Arnkell Sytryggsson, Dan Elhauge, Steen Löth, Mary MacGovern - Martinus Institut 2015Martinus Institut Juni 2015

Arnkell Sytryggsson, Dan Elhauge, Steen Löth, Mary McGovern – Martinus Institut, Köpenhamn, Juni 2015 NCP X-AIONS

Martinus' private apartement Martinus Institut, DK (June 2015)

Martinus’ privata lägenhet – Martinus Institut, Köpenhamn (Juni 2015 NCP X-AIONS)

Erimitagesletten, Juni 2015 NCP X-AIONS

Erimitagesletten, Juni 2015 NCP X-AIONS

Vi hann även med en mycket stämningsfull promenad i kvällssolen på den rofyllda Eremitagesletten i Dyrehaven, Köpenhamn och tänkte då mycket på det Per (PBJ) berättat om promenader han gjort här tillsammans med Martinus. I boken SOL & MÅNE skriver Per bl.a. om ett sådant mycket speciellt tillfälle. Per berättar att han under promenaden nämnde för Martinus att han alltid upplevt att det vilar en speciell stämning och fin atmosfär över området. Och Martinus förklarade att det just här också finns en stor parafysisk stad med desinkarnerade människor, olika institutioner med mera och inte minst skolor för skyddsänglar och ”hjälpare”. De senare har många viktiga funktioner bl.a. att hjälpa till vid övergången från det fysiska livet till det tillstånd vi benämner ”död” som faktiskt innebär att livet fortsatter på ett parafysiskt plan. Martinus klargjorde för Per att det är den fina utstrålningen från denna parafysiska stad som fortplantar sig till det fysiska planet, och som en del människor förnimmer som en mycket fin och speciell stämning här på Eremitagesletten, Dyrehaven. Per beskriver allt detta ingående i boken SOL & MÅNE (Efterskriften sid 91 – 97), texten kompletteras med fina foton på Martinus tagna på Eremitagesletten, Dyrehaven. I detta sammanhang kan vi även hänvisa till sidan ”Om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet” samt till Peter Fenwicks studier sammanfattade i boken Att Möta Döden med Tillit och Hopp -Forskning i Medvetandets Gränsland.

Eremitagesletten, Copenhagen June 2015 NCP X-AIONS
Eremitagesletten, Copenhagen, Juni 2015 NCP X-AIONS

Dyrehaven, Köpenhamn, Juni 2015, NCP X-AIONS  ”I Martinus’ och Per Bruus-Jensens Fotspår”

Martinus, Dyrehaven, Copenhagen 1960 (Photo Per Bruus-Jensen)
Martinus, Dyrehaven Copenhagen 1960 (Photo Per Bruus-Jensen).

Martinus 1960, Eremitagesletten, Dyrehaven – Foto: Per Bruus-Jensen (från boken ”SOL & MÅNE”).

Innan vi lämnade Själland och fortsatte till Jylland och Per Bruus-Jensen, besökte vi också Martinus Center Klint där sommarens program skulle starta senare i veckan.

Martinus Center, Klint DK, June 2015 NCP X-AIONS