ONTOLOGI I – X-Strukturen

Vi rekommenderar The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction som en kort introduktion till ONOTOLOGI I.

The Science of Consciousness TSC - New Cosmic ParadigmONTOLOGI I – X-Strukturen innehåller presentationer framförda av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS vid internationella konferenser. Materialet beskriver och illustrerar delar av Ontologin i den Kosmiska Världsbilden: Abstracts samt Bilder & Text el. Video (sammandrag av föredrag, posters, mm).

Mer utförliga presentationer och texter finns under ONTOLOGY II – X-Strukturen.

Vi vill även hänvisa till följande sidor:

”OUTLOOK” Science of Consciousness & Reality, där vi informerar lite från internationella konferenser som NCP X-AIONS deltagit i (företrädesvis The Science of Consciousness, TSC – The University of Arizona) med fokus på forskning främst inom Medvetandeforskning och Ontologi/verklighetsförståelse. Forskning som på bred interdisciplinär front visar hur det Nya Paradigmet växer fram och närmar sig den Kosmiska Världsbilden.

Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3), (inte minst till de av våra läsare som är insatta i Martinus Kosmologi), innefattar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

—  CONTENT  Presentations  —

* The Journey of Consciousness Independent of The Physical Body and Reincarnation: A Fundamental Process of Evolution (No 1)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2024, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract
 Images and Text

* The Living Cosmos: Consciousness, Astrobiological and Evolutionary Processes Governed by The X-Structure – The Nature of Life and Reality (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2024, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — 
Images and Text

* Consciousness, Reincarnation, Evolution and the X-Structure; the Nature of Life and Reality 
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2023, THE UNIVERSITY OF ARIZONA in association with Università di Palermo, Università di Messina, Università IULM, Milano
Abstract — Images and Text

* The Evolution of the Living Multidimensional Cosmos with its Endless Cycles of Universes and the X-Structure (No 1)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2022, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract(Video Presentation)

* Consciousness, Reincarnation and Immortality – Explained by the X-Structure; the Basic Nature of Life and Reality (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2022, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract(Video Presentation)

* Life and Consciousness Beyond Death – The X-Structure; The Nature of Life and Immortality (No 1)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2020, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images and Text

* Consciousness Independent of the Physical Brain and How we Transform Objective Reality into Qualia – The X-Structure (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2020, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images and Text

* The X-Structure; The Nature of Life and Reality – and The Bidirectional Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT Process)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2018, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract 

* The X-Structure: The Solution to The Hard Problem of Consciousness and Reality (No 1)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2016, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images and Text

* The Basic Nature of Consciousness and The Structure of Entanglement Explained by The X-Structure (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2016, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images and Text

* The X-Structure; The Basic Nature of Existence including The Structure of Entanglement (No 1)
* The X-Structure; The Basic Nature of Life and Existence – Ontology of Consciousness and Reality (No 2)
SCIENCE AND NONDUALITY CONFERENCE SAND 2014, SAN JOSÉ, CA
Abstract  — Images and Text (No 1) — Images and Text (No 2)

* The X-Structure; The Basic Nature of Life and Existence – Ontology of Consciousness and Reality
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2014, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images and Text

* Fundamental Energy Theory (FET): Six Specific Qualitative Vacuum Energies that Constitute our Physical World and Everything that Exists – A New Paradigm (No 1)
* The Fundamental Energy Theory – FET (Specific Qualitative Vacuum Energies) and The Theory of Everything – A New Understanding of Reality (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2012, THE UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract (No 1)  — Abstract (No 2)  —  Images and Text (No 1 and 2)