ONTOLOGI I

För en kort Introduktion se: The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction

NCP X-AIONS OntologyDenna sida innehåller presentationer framförda av NCP X-AIONS vid internationella konferenser. Materialet illustrerar delar av den Kosmiska Världsbildens Ontologi: Abstracts samt Bilder & Text (sammandrag av föredrag, posters, mm).

Innehållet nedan är tillsvidare endast tillgängligt på engelska.

Mer utförliga presentationer finns under: ONTOLOGY II – X-Strukturen.

Vi vill även hänvisa till ”OUTLOOK” Science of Consciousness & Reality, där vi informerar lite från internationella konferenser som NCP X-AIONS deltagit i (företrädesvis The Science of Consciousness, TSC – The University of Arizona) med fokus på forskning främst inom Medvetandeforskning och Ontologi/verklighetsförståelse. Forskning som på bred interdisciplinär front visar hur det Nya Paradigmet växer fram och närmar sig den Kosmiska Världsbilden.

—  CONTENT  PRESENTATIONS  —

* The X-Structure; The Nature Of Life And Reality – And The Bidirectional Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT Process)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2018, UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract 

* The X-Structure: The Solution To The Hard Problem Of Consciousness And Reality (No 1)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2016, UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images & Text

* The Basic Nature Of Consciousness And The Structure Of Entanglement Explained By The X-Structure (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2016, UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images & Text

* The X-Structure; The Basic Nature Of Existence Including The Structure Of Entanglement (No 1)
* The X-Structure; The Basic Nature Of Life And Existence – Ontology Of Consciousness And Reality (No 2)
SCIENCE AND NONDUALITY CONFERENCE SAND 2014, SAN JOSÉ, CA
Abstract  — Images & Text (No 1) — Images & Text (No 2)

* The X-Structure; The Basic Nature Of Life And Existence – Ontology Of Consciousness And Reality
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2014, UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract — Images & Text

* Fundamental Energy Theory (FET): Six Specific Qualitative Vacuum Energies That Constitute Our Physical World And Everything That Exists – A New Paradigm (No 1)
* The Fundamental Energy Theory – FET (Specific Qualitative Vacuum Energies) And The Theory Of Everything – A New Understanding Of Reality (No 2)
THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS TSC 2012, UNIVERSITY OF ARIZONA
Abstract (No 1)  — Abstract (No 2)  —  Images & Text (No 1 & 2)