Om NCP X-AIONS

New Cosmic Paradigm

Advanced Institute of Ontological Principles and New Science
– Therner & Löth

NCP X-AIONS är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, vars verksamhet är helt fristående och självständig.

Organisationens syfte är att informera om den Kosmiska Världsbilden baserad på
Martinus Kosmologi samt att forska inom dess Ontologi och presentera Ny Vetenskap
En Ny Verklighetsförståelse – Ett Nytt Paradigm

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

The Cosmic Worldview – Martinus Kosmologi – New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Den Kosmiska Världsbilden baseras på den unika och banbrytande kunskap som den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen (1890-1981) förmedlar – Martinus Kosmologi, systematiserad och vidareutvecklad av hans tidigare elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensen.
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS representerar den Kosmiska Världsbilden och den gren* av Martinus Kosmologi som presenterar ontologiska principer och ny vetenskap med fokus på de stora frågeställningarna om Livet, Medvetandet och Verkligheten, samt fyller behovet av en ny världsbild och en djupare förståelse av livet och verkligheten – ”möter” naturvetenskapen och verkar för utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”.
Nämnda gren av Martinus Kosmologi representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt NCP X-AIONS the X-Research Project som arbetar med ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, ”the Ontology of the Cosmic Worldview”.
* mer information om ”De Två Grenarna”.

Martinus gav Per Bruus-Jensen det speciella uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera, och därigenom vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus förmedlade. Bakgrunden till och syftet med NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS.

NCP X-AIONS – The X-Research Project presenterar

The Cosmic Worldview – Ontology of Life, Consciousness and Reality
X-Strukturen och The Reality-Consciousness Transformation Process (X-RCT)
Livets och Verklighetens Natur och struktur – Existens och Odödlighet – Evolutionen

Ett Nytt Paradigm

Trots alla kriser, katastrofer och konflikter på olika plan, befinner sig mänskligheten i en expansiv och mycket positiv utvecklingsfas. Vi står inför ett paradigmskifte – Ett Nytt Paradigm som ersätter den gamla materialistiska världsbilden där slump och tillfälligheter styr, med en ny verklighetsbeskrivning som illustrerar ett levande och oändligt multiversum; det alltomfattande Kosmos, där livet och evolutionen i samspel med eviga så kallade skaparprinciper och exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är och odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos.

Den Kosmiska Världsbilden ger logiska konsistenta förklaringar om hur livet och tillvaron är uppbyggd och fungerar – och i takt med att vi förstår detta, kommer vi att utvecklas och agera med allt större ansvarstagande, empati och omsorg för allt liv – medmänniskor, djur, natur, hela planeten …. För framtidens människor blir detta det enda sättet att leva ett meningsfullt liv på. Projektet har redan påbörjats och är något som vi var och en medvetet kan välja att delta i. Den Kosmiska Världsbilden presenterar ett Nytt Paradigm, och inte minst, Framtidshopp.

Vi Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners

Vi samarbetar internationellt med forskare inom olika områden och Välkomnar nya medarbetare och samarbetspartners.

Support, Gåvor, Donationer

Verksamheten är beroende av bidrag i form av ekonomiskt tillskott, olika sorters arbete. Du som på något sätt vill göra en insats (ex.vis översättning, textbearbetning, korrekturläsning, layout, webbdesign mm) är Varmt Välkommen att Kontakta NCP X-AIONS. Support, Gåvor och Donationer mottages med Glädje och Tacksamt, se Support & Gåvor.

New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS The X-Research Project

Arnold Therner NCP X-AIONS

Arnold Therner
Grundare (1947-2018)

Birgitta Therner NCP X-AIONS

Birgitta Therner
Grundare, Projektledare

Steen Loeth NCP X-AIONS

Steen Löth
Grundare, Projektledare

Nike Therner NCP X-AIONS

Nike Therner
Projektledare

– Varmt Tack till samarbetspartners, kontakter, med flera –

Sigbritt Therner

Sigbritt Therner

Alex Riel

Alex Riel

Pim van Lommel

Pim van Lommel

Peter Fenwick

Peter Fenwick

Leif Pettersson

Leif Pettersson

Andrea Möllenkvist

Andrea Möllenkvist

Lucie Minne

Lucie Minne

Lars Palerius

Lars Palerius

Eskild Kjær-Madsen

Eskild Kjær-Madsen

Merete Bruus-Jensen

Merete Bruus-Jensen

Lars-Olof Hammarberg

Lars-Olof Hammarberg

James Travell

James Travell

Pernilla Rosell

Pernilla Rosell

Lothar Schafer

Lothar Schafer

Gustaf Ullman

Gustaf Ullman

Abi Behar Montefiore

Abi Behar Montefiore

Dean Radin

Dean Radin

A K Mukhopadhyay

A K Mukhopadhyay

Stephen Brock Schafer

Stephen Brock Schafer

Renée Edlund

Renée Edlund

Solveig Tovoté 

Valery Vengerov

Viljo Mentu

Viljo Mentu