III.  Övriga Författare – Artiklar m.m.

You are much, much more than your body or your mind.
You are a beautiful being, immortal, eternal, full of love and light.
Brian Weiss

Agneta Lagercrantz, Svenska Dagbladet, 2011: Peter Fenwick om Döden, Dödsbäddsvisioner m.m. 

Dean Radin presenterar: Bevis för PSI 
PSI: sammanfattande benämning för olika typer av parapsykologiska fenomen, exempelvis: ESP (extrasensorisk perception, utomsinnlig varseblivning): telepati, klärvoajans och prekognition och PK (psykokinesi, fysiska manifestationer, tankarnas påverkan på materia).