II.  NCP X-AIONS Therner & Löth  Artiklar m.m.

Denna sida kommer att byggas ut på sikt. Se även ONTOLOGY I  X-Strukturen innefattande Presentationer (Abstracts samt Bilder & Texter) av NCP X-AIONS Therner & Löth framlagda vid internationella konferenser m.m.

***

NCP X-AIONS, Therner & Löth, (January 2016): Medvetande Oberoende av den Fysiska Hjärnan och Formskapande Parafysiska Krafter och Strukturer …..  (Eng: Consiousness Independent of the Brain and Formative Forces Beyond the Physical Body…).
Mycket kort om beröringspunkter mellan Rupert Sheldrake och Den Kosmiska Världsbilden.

NCP X-AIONS, Therner & Löth, (Juni 2015): ”I Martinus & Per Bruus-Jensens Fotspår” – Besök på Martinus Institut, Eremitagesletten (Dyrehaven) och Fortsatt arbete tillsammans med Per Bruus-Jensen…

NCP X-AIONS, Therner & Löth med Pim van Lommel (2013): Forskning i Medvetandets Gränsland, om Döden och Upplevelser i Dödens Närhet … Pim van Lommel och Peter & Elizabeth Fenwick, Nära-Döden-Upplevelser (NDU/NDE), Dödsbäddsupplevelser, Upplevelser i Livets Slutskede (ELE) m.m.