Kosmos – det alltomfattande, levande, multidimensionella Kosmos; begreppet Kosmos i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi avser och omfattar allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat, se vidare nedan.

Kosmos, Världsalltet, Universum och Multiversum
Begreppen Kosmos, Världsalltet, Universum och Multiversum används på olika sätt och med varierande betydelse. Vi vill därför förtydliga att begreppet Kosmos i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi avser och inkluderar allt som existerar.
Martinus och Per Bruus-Jensen uttrycker ofta Kosmos som världsalltet (danska: verdensaltet), vilket betyder ”allt i världen – alltomfattande”, dvs. allt inkluderat, allt som existerar, vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla olika dimensioner, tillvaroplan/ existensplan och världar; det oändliga och eviga multiversum, innefattande livet och verkligheten i alla dess former.
Martinus och Per Bruus-Jensen använder ibland begreppet universum i stället för Kosmos och världsalltet, dvs. universum har här samma betydelse som Kosmos och världsalltet.
I översättning av Martinus originallitteratur till engelska har man mest använt begreppet the universe (universum) och för att undvika missförstånd vill vi därför förtydliga att the universe (universum) inte heller här är begränsat till vårt eget universum, utan har samma betydelse som Kosmos (världsalltet), dvs. det innefattar allt som existerar.
New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS (Therner och Löth) har i samråd med Per Bruus-Jensen beslutat att använda begreppet Kosmos med betydelsen allt som existerar, alltomfattande och definierar kort uttryckt Kosmos som levande, alltomfattande, oändligt, evigt, multidimensionellt, inkluderande allt; alla former av liv* och verklighet – i grunden X-strukturen: X0 och den treeniga funktionsprincipen X1, X2, X3 – livets och verklighetens grundläggande natur och struktur.

*alla livsformer är odödliga ”livsenheter” under ständig utvecklig i den alltomfattande ”livshelheten” Kosmos.