X-Strukturen – det Levende Væsen og den Organiske Struktur
Oversigt – Symbol Xom3

Therner & Løth

Dette er en elementær oversigt, symbolet/diagrammet med tilhørende symboltekst (a-i) illustrerer kun de forskellige hoveddele i X-strukturen.
Du finder en introduktion på følgende side (indtil videre kun på engelsk):  Overview – Symbol/Diagram The X-Structure; The Living Being and The Organism. 

Vi henviser også til:

Not: teksten a-i under symbolet er på dansk!

The X-Structure - The Livning Being and The Organism (Xom3) NCP X-AIONS

Initial Virkelighed – Initial niveau (a)

(a) X0 den Initiale Virkelighed med dens Centralbehov/CN og Uendelige Potentiale – eksistensens urdomæne, det ”umanifesterede” (tomhed og stilhed) (hvid).

Jeget – Subjekt niveau (b)

(b) X1 Subjektet/ Jeget med dets initierende og drivende Ur-begær/PU – den evige Skaber og Oplever, (tomhed, stilhed) (hvid).

Evighedskroppen/ Evighedslegemet – Primært niveau, Primært Psykisk Kraftfelt (Højpsykisk Kraftfelt) (PP-force field) (c – d)

(c) X2 Moderenergien (den Primære Kvalitative Grundenergi) (lila) med dens iboende Grundenergier/ Arbejdsenergier og Kosmiske Skabe(r)principper/ Morfogenetiske Effektkonstanter. De otte små cirkler symboliserer de vigtigste Kosmiske Skaberprincipper. Moderenergien udgør kvintessensen af Subjektets/ Jegets (X1’s) Skabe- og Oplevelsesevne (X2).

(d) X2/X3 Skæbneelementet, de to cirkler med + og – symboliserer Polerne for modtagelse og afsendelse af energi, også kaldet den Feminine Pol og den Maskuline Pol. Den Feminine Pol +funktion: modtagelse af energi, perception – og den Maskuline Pol -funktion: afsendelse af energi, manifestation. Disse Poler er forbundet med de to Polorganer i område e.
De seks åbne farvede cirkler med stråler nedad symboliserer de seks Spiralcentre/ Grundtalentkerner, disse danner kraftcentre for de seks Grundenergier/ Arbejdsenergier; Center for Instinktenergi (rød), Center for Tyngde-/ Ekspansionsenergi (”action energy ”) (orange), Center for Følelses-/ Kontraktions-/ Perceptionsenergi (gul), Center for Intelligensenergi (grøn), Center for Intuitionsenergi (blå), Center for Hukommelsesenergi (lys indigo).
Opdelingen og konverteringen af Moderenergien i de seks Grundenergier/ Arbejdsenergier foregår via de seks Spiralcentre/ Grundtalentkerner, dvs. den såkaldte ”Split” af Moderenergien; det lovbundne strukturerede flow af de seks Grundenergier i forskellige specifikke kombinationer foregår via de seks Spiralcentre/ Grundtalentkerner.
Alle individets Talentkerner findes i Skæbneelementet: Erindringstalentkernerne udgør Perceptionsarkivet (PBJ, T&L)* og er primært integrerede med Spiralcenteret/ Grundtalentkernen for Hukommelsesenergi. De Manuelle Aktivitets-Organtalentkerner og de Autonome Organtalentkerner er integreret med de forskellige Spiralcentre/ Grundtalentkerner afhængigt af deres respektive funktioner.
Talentkernerne danner og udvikler et specifikt individuelt Paragenetisk Kraftfelt, der har stor betydning for hver reinkarnationsproces, som individet gennemgår.
* Benævnes af Martinus og Per Bruus-Jensen: Erindringskartoteket (M), Sanseregistret (PBJ).

Bemærk: Område c og d er principielt lige for alle livsformer/ livsenheder med undtagelse af følgende, som er individuelle: 1. erindringstalentkernerne, 2. de manuelle aktivitets-organtalentkerner, 3. de autonome organtalentkerner, 4. perceptionsarkivet/ sanseregistret og 5. det paragenetiske kraftfelt. Disse (1-5) i interaktion med de kosmiske skabe(r)principper betinger det individuelle i områderne e – i; den sjælelige struktur, den semifysiske koblingskrop/legeme, den fysiske krop, det skabte, det oplevede og bevidstheden.

Evighedskroppen/ Evighedslegemet – Sekundært niveau, Sekundært Psykisk Kraftfelt (Psykisk Kraftfelt, P-kraftfeltet) (SP-force field) (Sjælesniveau) (e)

(e) X2/X3 den Sjælelige Struktur, de seks farvede områder symboliserer de seks Grundenergikroppe /Grundenergilegemer* en for hver Grundenergi/ /Arbejdsenergi: Instinktkroppen/ legemet (rød), Tyngdenergikroppen/ legemet (orange)**, Følelseskroppen/ legemet (gul), Intelligenskroppen/ legemet (grøn), Intuitionskroppen/ legemet (blå), Hukommelseskroppen/ legemet (lys indigo). Disse seks Grundenergikroppe udgør organsystemer, der er integreret i hinanden og danner et komplekst homogent parafysisk organsystem. I dette område (e) finder vi også Polorganerne; det Emotionelle Polorgan og det Intellektelle Polorgan (disse er forbundet med Polerne i område d).

* Benævnes af Martinus og Per Bruus-Jensen: de åndelige legemer (M), de parafysiske legemer (PBJ)
** Martinus udtrykker ofte den parafysiske tyngdenergikrop (tyngdenergilegeme), som om den er den fysiske krop, hvilket er en forenkling baseret på at tyngdenergien kulminerer i det fysiske tyngdenergiplan/dyreriget, hvor vi mennesker hører til. Martinus forklarer dog klart og eftertrykkeligt i sin undervisning til Per Bruus-Jensen, at den temporere fysiske krop er en separat enhed, der er forbundet med den parafysiske krop via en semifysisk struktur. Per Bruus-Jensen benævner denne semifysiske struktur “koblingskroppen/ koblingslegemet”, hvilket Martinus fandt meget passende (area f).

Den Semifysiske Struktur – Semifysisk Kraftfelt (f)

(f) X2/X3 den temporære Koblingskrop/ Koblingslegemet, (grå), fungerer som en overgangs-, transformationszone og organisk forbindelse mellem den temporære Fysiske Krop og den Parafysiske Evighedskrop.

Den Fysiske Struktur – Fysisk Kraftfelt (g)

(g) X2 / X3 den temporære Fysiske Krop, symboliseret med de mest dominerende Grundenergier i fysiske organismer (orange og gul), – og i de Fysiske Tilværelsesplaner/ Eksistensplaner vi kender som Mineralriget (lys indigo), Planteriget (rød), Dyreriget, som omfatter mennesket på det nuværende udviklingstrin (orange), samt det meget tidlige stadium af Menneskeriget (fuldt udviklede mennesker, “det humane/ færdige menneske” – gul).

Fremtoningskroppen/ Fremtoningslegemet

I de Parapysiske Eksistensplaner/ Tilværelsesplaner er f og g erstattet af en parafysisk krop, den såkaldte Fremtoningskrop/legeme, som individet er organisk forbundet med og identificerer sig med, anvender og viser sig i for andre i de parafysiske verdener. Individet kan påvirke og forandre sin Fremtoningskrop i det uendelige (deraf navnet Fremtoningskrop med den betydning, at man kan vise sig/ fremtone på forskellige måder).

Det Skabte og Oplevede – Objektiv og Subjektiv Virkelighed (h-i)

(h) X3 Objektivt: Energiomsætning, Bevægelse – det Skabte, det ”manifesterade”, Objektiv Virkelighed, (materiel effekt.) (den manifesterede Objektive Virkelighed)
Dvs.: X3 obj./det Skabte = omsættelse konvertering af energi/X2 til bevægelse/X3 obj. (inkl.materiel effekt), objektiv virkelighed.

(i) X3 Subjektivt: Energiomsætning, Qualia – det Oplevede, Bevidsthed, Subjektiv Virkelighed, (immateriel effekt.)
Dvs.: X3 subj./det Oplevede = oplevelse af bevægelse/X3 obj.: qualia, livsoplevelse, bevidsthed/X3 subj., subjektiv virkelighed.

Not: X3 obj./det skabte transformeret via X2/skaber- og oplevelsesevnen, til X3 subj. existerende kun for X1/Jeget/subjektet, (immateriel effekt).

Cifrene 1, 2, 3, 4, 5 illustrerer oplevelse/X3 subj. af bevægelse/X3 obj., nemlig de fem universelle bevægelsesarter: 1. stambevægelsen (den primære bevægelse), samt de fire såkaldte aflæggerbevægelser, hvilke vi i vores fysiske verden kender som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ forandring/ forvandling, 5. materie.