Per Bruus-Jensen

Nogle Forsøg med Efterbilleder

Da forfatteren i 1976 i tidsskriftet Scientific America læste en artikel om emnet ‘efterbilleder’ opdagede han ved et tilfælde, at sådanne efterbilleder skifter størrelse, når man ændrer afstanden til den baggrund, de ses imod.

Videre forsøg afslørede, at man ved koncentreret viljeindsats med lukkede øjne kunne ændre sådanne efterbilleders størrelse ved at forestille sig afstanden ændret til den baggrund, de subjektivt blev set imod. Rykkede man i tankerne baggrunden nærmere mod sig selv, blev efterbilledet gradvist mindre; og det modsatte, hvis man tænkte sig baggrunden rykke fjernere fra én selv. Efterbillederne opførte sig m.a.o. som produkter af en klassisk projektionsproces.

Forsøgene kulminerede med, at forfatteren via sin viljeføring med lukkede øjne kunne få efterbilledet til at svæve frem og tilbage i det subjektive rum, samtidig med at det ændrede størrelse i forhold til den tænkte afstand til det. Hvilket i praksis må betyde, at den virkende ‘hjerne-projektor’ er påvirkelig af den udøvede viljeføring.

Til sidst lykkedes det også at finde frem til de love, der bestemmer efterbilledets metriske størrelse i forhold til bl.a. betragtningsafstanden, og ligeledes at give de samme love matematisk udtryk.

Konklusion
Som konklusion af forsøgene fremkom især to erkendelser:

1. At det subjektive rum, som man med lukkede øjne ser efter-billeder optræde i, også er det rum, man med øjnene åbne ser den såkaldte virkelige omverden optræde i. Og vice versa…

2. At det personlige ‘Jeg’ via sin bevidsthed og viljeføring har magt over materien (læs hjernen og sanseapparatet) i en sådan grad, at det lader sig gøre at tvinge givne efterbilleder til at svæve frem og tilbage i det subjektive rum, samtidigt med at de automatisk og lovmæssigt ændre størrelse i henhold til betragtningsafstanden. Det pågældende rum med samt dets indhold er m.a.o. den enkeltes personligt genererede og helt private, subjektive ’cyberspace’…

De nævnte forsøg er udførligt beskrevet i forfatterens “Eksistens og Udødelighed”, bind 1. De er i øvrigt i kursussammenhæng også efterfølgende blevet gennemført af andre med samme resultat…