– Velkommen til New Cosmic Paradigm – En Større Virkelighed –

NCP X-AIONS X-Strukturen The Nature of Life and Reality

– Det Kosmiske Verdensbillede –

X-Strukturen; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur

Bevidstheden – Eksistens og Udødelighed – Evolutionen

Liv efter Døden – Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer X-Strukturen; livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur. X-strukturen viser, at vi ud over vores temporære fysiske krop også har en udødelig parafysisk krop/struktur, hvilken den fysiske krop er forbundet med og helt afhængig af. Den parafysiske krop/struktur eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop. Dette indebærer bl.a. at det vi benævner ”døden” faktisk er en overgang fra fysisk liv til et forsat liv på det parafysiske plan. Det Kosmiske Verdensbillede beskriver hele reinkarnationsprocessen, inklusive hvordan livet efter den fysiske død, fortsætter i en parafysisk verden (eksistensplan/dimension) og forløbet frem til en ny fysisk inkarnation. Dette giver også en forklaring og forståelse af minder fra tidligere liv, nærdødsoplevelser, efter-døden kommunikation etc.

X-Strukturen fungerer og virker via “the Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Processen; den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed til manifesteret objektiv virkelighed (manifestation) og oplevelsen af den som qualia, subjektiv virkelighed (perception) bevidsthed. Dvs. X-RCT-processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed) – til bevægelse og quanta/kvanter (objektiv virkelighed) –  til qualia (subjektiv virkelighed).
En dybtgående løsning på “the Hard Problem of Consciousness” (bevidstheds- perceptions- og qualiaproblematikken) og “the Hard Problem of Reality” (den objektive virkeligheds natur).

Det Nye Kosmiske Paradigme – viden om og forståelsen af X-Strukturen og X-RCT-processen vil give en gennemgribende og positiv påvirkning af hvordan vi lever vores liv og dermed fremtiden for alt liv på Jorden.

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi

New Cosmic Paradigm – Introduktion

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en Ny Ontologi – et Nyt Paradigme der erstatter det gamle materialistiske verdensbillede, hvor tilfældigheder er afgørende, med en ny virkelighedsbeskrivelse, der illustrerer et levende og uendeligt Multivers; det altomfattende Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige, såkaldte skabeprincipper (skaberprincipper) og eksakte naturlove, styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionelle Kosmos.
Nye epokegørende evolutionære perspektiver præsenteres også, der indebærer en ny æra inden for biologien, der bl.a beskriver en konstant fornyelse og udvikling for alt liv gennem den Kosmiske Evolutionsspiral.

Det Kosmiske Verdensbillede fokuserer på X-Strukturen – Livets og Virkelighedens grundlæggende Natur og Struktur, og præsenterer en dybtgående løsning af the Hard Problem of Consciousness (the mystery of experinence, perception, qulia) og the Hard Problem of Reality (the nature of objective reality). X-strukturen er i princippet den samme for alle livsformer, og dets primære funktion er kontinuerligt at skabe livsoplevelse/ bevidsthed.

Det Kosmiske Verdensbillede baseres på den unikke og banebrydende viden som den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen (1890-1981) formidler – Martinus Kosmologi, systematiseret og videreudviklet af hans tidligere elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen (1932-2022). New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS* repræsenterer det Kosmiske Verdensbillede og den gren af Martinus Kosmologi der præsenterer ontologiske principper og ny videnskab med fokus på de store spørgsmål om livet, bevidstheden og virkeligheden, samt indfrier behovet for et nyt verdensbillede og en dybere forståelse af livet og virkeligheden – ”møder” naturvidenskaben og arbejder for udviklingen af det Martinus benævner en ny altomfattende “Kosmisk Videnskab”. Denne gren af Martinus Kosmologi er specielt repræsenteret af Per Bruus-Jensens omfattende arbejde og litteratur, samt gennem NCP X-AIONS the X-Research Project, der fokuserer på og arbejder med ontologien i Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede, the Ontology of the Cosmic Worldview.
(* Kort om NCP X-AIONS) 

Det Kosmiske Verdensbillede giver logiske og dybtgående forklaringer på hvordan livet og virkeligheden er struktureret og fungerer – og i takt med at vi forstår dette, vil vi udvikles og agere med stadig større ansvarlighed, empati og omsorg for alt liv – medmennesker, dyr, natur og hele planeten. For fremtidens mennesker bliver dette den eneste måde at leve et meningsfuldt liv på. Projektet er allerede begyndt og er noget, som vi hver og en bevidst kan vælge at deltage i. Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer et Nyt Paradigme, og ikke mindst, fremtidshåb.

Begrebet “Kosmos” i det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi betegner og omfatter alt hvad der eksisterer; alle verdener og dimensioner, dvs. vores eget univers og alt det der findes uden for dette, alle former for liv og virkelighed inkluderet.

Kort oversigt – Nogle af de grundlæggende hovedpunkter og principper i
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Læs mere …


 1. Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Hvordan vi overlever Døden – Eksistens og Udødelighed, læs mere …
 2. Bevidstheden – Perceptionsprocessen og Qualia – Fysiske og Parafysiske strukturer, læs mere …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilje – Skæbne og Fremtid, læs mere …
 4. Den Kosmiske Evolutionsspiral – En ny Biologi – Fysiske og Parafysiske dimensioner, læs mere …
 5. Den Seksuelle Evolution – Poltransformationen – Fra Egoisme til Altruisme, læs mere …
 6. Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – The Structure of Entanglement, læs mere …
 7. X-Struktren; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – X-RCT Processen, læs mere …
 8. De fem universelle Bevægelsesarter, læs mere …
 9. De kvalitative Kosmiske Grundenergier og de Kosmiske Skabeprincipper, læs mere …
 10. Energiens og Materiens Natur – En ny Fysik, læs mere …
 11. Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET, læs mere …
 12. Spiritual Science (Åndelig Videnskab) og Intellektualisering af Religionernes indhold, læs mere …