• Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  239 kr

  En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material baserat på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, ”GrundEnergiTeorin – GET” som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss ”Teorin om Allt”!

 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  245 kr

  Naturvetenskapens teorier om att livet spontant uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till intuitionsfilosofen och mystikern Martinus´ analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Projekt LIV ger en djupdykning i centrala delar av ontologin i den Kosmiska Världsbilden med fokus på den kosmiska spiralformade evolutionen och hur allt liv ständigt utvecklas mot allt högre livsformer. Livet och fenomenet och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Belyser det s.k. spiralkretsloppet med dess sex olika dimensioner/existensplan och teleostaterna, dvs det evolutionära funktionskomplex som är avgörande för varje levande väsens utveckling.