• En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

    En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

    98 kr

    Från en materialistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet påvisas som levande, oändligt och evigt. En spännande resa genom det fysiska materiella till det i allt bakomliggande och närvarande immateriella. Resan genom ”Mayas Slöjor” och den s.k. materiella illusionen, illustrerar också ett fascinerande möte mellan ”Science and Spirituality”. Belyser de strukturer och principer som skapar och utgör livet och verkligheten. Vi möter ”det immateriella Något” som är närvarande i allt, och vidare en större verklighet i vår egen och hela tillvarons innersta kärna och strukturer. Boken ger svar på djupa existentiella frågor med kopplingar till bl.a. den moderna fysiken. Belyser begreppen fysisk, parafysisk, materiell och immateriell. Introduktion till Ett Kosmiskt Paradigmskifte.