• SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  215 kr

  Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus, beskriver deras samarbete och kontakt i vardagen. Ger en bred och intressant skildring av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet, kompletterat med många unika fotografier. Boken utgör en fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi kallar ”döden” just innebär att livet fortsätter en tid i en annan dimension, fram till nästa fysiska inkarnation…

 • Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  235 kr

  Presenterar de subtila vakuumenergier eller ”Grundenergier” som Allt är uppbyggt av – från den massivaste fysiska materia till det mest subtila inkl. vårt medvetandeliv (tankar, känslor etc.). E=mc² utvecklas till X2=mc² och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt. ”Kosmisk Kemi” belyser tillvarons icke-fysiska, kvalitativa energier – s.k. grundenergier – samt de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, tänka, känna etc., – ja, för hela vårt medvetande. Nämnda parafysiska strukturer – knutna till ett organiskt system – existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och innebär bl.a. att vi överlever ”döden”, samt har en helt avgörande betydelse för vår utveckling. Hjälper oss också förstå hur vi kan påverka våra liv, vår nutid och framtid utifrån en medveten praktisering av ”kosmisk kemi”.