• Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

    Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

    195 kr

    Människan befinner sig just nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexualitet och mentalitet, vilket samtidigt innebär en utveckling från egoism till altruism. En helt ny människa är på väg att träda fram. Boken belyser hur detta går till och förklarar den s.k. polförvandlingen, samt hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – d.v.s. evolutionsprocessen från djur till ”färdig människa”. Begreppet sexualitet får en helt ny och långt vidare innebörd, som hjälper oss att förstå vår sexualitet och oss själva på djupet samt den utvecklingsfas vi nu genomgår.