• Mennesket og den skjulte GUD

    Mennesket og den skjulte GUD

    275 kr

    Presenterar en fördjupad bild av Gudsbegreppet i det Kosmiska Paradigmet. Vi möter det alltomfattande och i allt närvarande Gudomliga Något och får en översiktlig redogörelse för den eviga kosmiska världsordningen – illustrerande livet, tillvaron, evolutionen, odödlighet, m.m. Kastar et helt nytt ljus över religionerna och deras funktion i evolutionsprocessen inkl. en rationell redogörelse och utveckling av religionernas gudsbegrepp, besvarande de fundamentala existentiella frågorna. Hjälper oss att förstå verkligheten bättre; tillvarons lagbundenhet, orsak och verkan, konsekvenser och sammanhang, inkl. hur vi påverkar vårt liv och vårt öde.