• Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

    Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

    395 kr

    En djupgående och koncentrerad presentation av ontologin i den Kosmiska Världsbilden – Ett Nytt Paradigm. Belyser vår egen och allt levandes Existens och Odödlighet. Beskriver ”X-Strukturen” – Livets och Verklighetens basala natur. Redogör för objektiv resp. subjektiv verklighet, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Ett nytt evolutionärt perspektiv presenteras också, som beskriver en konstant förnyelse och utveckling för alla livsenheter – en evig medvetandeevolution på alla nivåer. Förklarar hur vi överlever ”döden” genom vår parafysiska organism, reinkarnationsprincipen m.m. och belyser utvecklingen genom det s.k. spiralkretsloppet med dess sex olika dimensioner/existensplan. Besvarar de fundamentala existentiella frågorna.