• I Begyndelsen var Tomheden

    I Begyndelsen var Tomheden

    380 kr

    Fokuserar på centrala delar i den Kosmiska Världsbildens ontologi. Förklarar hur vår fysiska värld är uppbyggd med dess bakomliggande immateriella struktur, samt vår upplevelse av Livet och Verkligheten – vårt medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bl.a. kompletterar partikel- och astrofysiken, beskriver vad energi och materia djupast sett är. Kastar helt nytt ljus över medvetandet och evolutionen samt ger svar på de fundamentala existentiella frågorna. Presenterar ”X-Strukturen” – Livets och Verklighetens basala natur. Redogör för objektiv resp. subjektiv verklighet, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).