• Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

    Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

    135 kr

    En Ny Världsbild! I vår tid präglad av otaliga globala kriser, ger denna bok verkligt framtidshopp. Beskriver utifrån Martinus Kosmologi, och med utgångspunkt i religion och myt hur det ”onda” kulminerar och att mänskligheten är vid en avgörande vändpunkt. Vi tar nu de första stegen på vägen till ett helt Homokratiskt samhälle kännetecknat av totalt altruism. En högaktuell och inspirerande framtidsvision! Slangens död illustrerar i tre bilder vår utveckling från egoism till altruism och hur det nya homokratiska (altruistiska) samhället byggs upp och hur vi redan nu i vårt dagliga liv i hög grad kan bidra till denna avgörande process …