• Det Kosmiske Gudsbegreb

    Det Kosmiske Gudsbegreb

    135 kr

    Förmedlar i essäform en ny och sammanhängande intellektualiserad syn på Gudsbegreppet. ”Gud” i form av ett alltomfattande kosmiskt väsen som genomsyrar hela världsalltet – det oändliga multidimensionella Kosmos … Vi möter ett alltomfattande medvetande, en oändlig helhet som vi alla är odödliga delar av. Boken talar till både naturvetenskapen, religionerna och den enskilda människan i vardagen. I korta fristående texter ges tankeväckande argument som bemöter den materialistiska ateismen, bl.a. utifrån reflektioner omkring ”hjärnbegreppet”. I Det Kosmiska Gudsbegreppet påvisas att både Gud och vår livsupplevelse existerar oberoende av vår fysiska hjärna, och förutsättningarna härför – inkl. de grundläggande strukturerna för detta – presenteras kortfattat. Teodicé-problemet får också en förklaring och lösning.