DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN – INTRODUKTION

INTRODUKTION 1-4

1. Presentation av New Cosmic Paradigm

På Tröskeln till ett Nytt Paradigm, från en materialistisk världsbild och verklighetsuppfattning enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr – till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är multidimensionellt, levande och oändligt, och där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande.

Den Kosmiska Världsbilden presenterar ett Nytt Paradigm – en Ny Ontologi, och beskriver ”the meeting between Science & Spirituality” och introducerar en ny ”Kosmisk Vetenskap”. Möt en Större Verklighet och den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen och hans elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensen …

2. En Ny Verklighetsförståelse

Den Kosmiska Världsbilden tillhandahåller en fundamental och epokgörande lösning till ”The Hard Problem of Consciousness and Reality”.  

Trots att naturvetenskapen har skapat grunden för vårt moderna teknologiska samhälle, kan den inte förklara vad den fysiska världen i grunden består av och vad den egentligen är. Fysikerna menar att universum består till 95% av något för oss okänt så kallad mörk energi och mörk materia. Detsamma gäller medvetandet, traditionell vetenskap vet inte vad det är… Detta innebär att både vår yttre värld och vår inre värld faktiskt är ett mysterium.

Den Kosmiska Världsbilden inkluderande ”Grund-Energi-Teorin – GET” innefattar en helt ny verklighetsbeskrivning som ger logiska och konsistenta svar på nämnda grundläggande frågeställningar.

3. Den Kosmiska Världsbilden, Martinus Kosmologi – Introduktion

I. Bakgrund och Ontologiskt Perspektiv – X-Strukturen; Livets och Verklighetens Basala Natur
II. Vad är Verkligheten? Vad är Medvetandet? Vad är Meningen med Livet?

Martinus Thomsen skriver in sig i en lång tradition av mystiker och intuitionsfilosofer som hävdar att de har en intuitionsbaserad insikt om vad världen och medvetandet är, en mer eller mindre övergripande kunskap om hur livet och tillvaron är konstruerad. Det unika med Martinus arbete är att det presenterar en mycket logisk och omfattande verklighetsbeskrivning, som möjliggör för läsaren att steg för steg tillägna sig en ny och djupare förståelse av livet och verkligheten. En förståelse som leder till genomgripande positiva förändringar …

4. The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction

(T.v. endast på engelska)

The Cosmic Worldview presents a New Ontology, in fact – a New Paradigm, which replaces the old materialistic worldview where chance and coincidence govern, with a new, comprehensive world-picture illustrating a living, multidimensional, infinite Multiverse, and where life is controlled and governed by an all-embracing consciousness in harmony with eternal creative principles and precise laws of nature. All living entities are immortal “life-units”, linked together and parts of this living and conscious Cosmos. A novel evolutionary perspective is also presented describing a constant renewal and development for all living beings – an eternal evolution of consciousness at all levels.

The Cosmic Worldview focuses on “The X-Structure” – the basic Nature of Life and Reality, which provides a profound solution to “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) and “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

This fundamental X-structure is in principle the same for all living things – and its main function is continuous creation of consciousness; a forever ongoing transformation process of objective reality into subjective reality/life-experience. The X-structure demonstrates that all living beings have, in addition to the temporary physical body, an immortal/eternal paraphysical body/structure with an “organic” system, which the physical body is connected to and dependent on. This paraphysical structure exists and operates totally independently of the physical body. The activity/creation of perception is a very comprehensive process – by and for the I /the subject – which involves three main levels: physical, semiphysical (transforming link) and paraphysical. It is especially at the paraphysical level that objective reality is transformed into qualia; subjective, immaterial phenomena only existing for the I/the subject – “the subjective reality complex”.

The X-structure clearly demonstrates that life-experience/consciousness as such, does not exist inside the brain, but in an absolutely personal, immaterial world and reality that our personal I, in interaction with our total organism, particularly our paraphysical organism and its organic functions and processes, continuously generates.

The X-structure operates via the Reality-Consciousness Transformation Process” X-RCT Process:  A Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).

The understanding of this fundamental Structure of Life and the Reality-Consciousness Transformation Process, gives an insight into reality as it is (the nature of objective reality) and, not least, the experience of it as qualia (the perception process and the subjective reality/consciousness).

Additional Information

The Living Being “X” and The X-Structure: According to the Cosmic Worldview the infinite, all-embracing and living Cosmos/multiverse is fundamentally a question of immaterial emptiness and stillness. As this primordial form is unknown by man, Martinus (see below) has chosen to express it and the nature and structure of life and reality by the letter “X”. Life and reality in its basic form cannot be explained by or compared to anything known, Martinus described and expressed it as: “a nameless Something, that is”.

The Cosmic Worldview is based on the knowledge conveyed by the Danish intuitive philosopher Martinus Thomsen (1890-1981), systematized and further developed by his former trainee and collaborator Per Bruus-Jensen. NCP X-AIONS is representing the Cosmic Worldview and the branch of Martinus Cosmology that is building bridges to Science. This branch is especially represented by the work and literature of Per Bruus-Jensen and The X-Research Project by NCP X-AIONS.