• Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  295 kr

  Boken ger en bred orientering och introduktion till både det senaste inom Naturvetenskap och till det Kosmiska Paradigmet, och bygger avseende sistnämnda väsentligen på Martinus Kosmologi och Per Bruus-Jensens arbete som presenterar fundamenten i den Nya Världsbilden och Verklighetsförståelsen. Många vetenskapsmän talar om ”the Meeting between Science and Spirituality”, ett möte som illustreras här. Alex Riel förmedlar mycket spännande information gällande en rad områden inom bl.a. fysik, evolution, medvetande, psykologi, parapsykologi med spännande detaljbelysning om exempelvis reinkarnation, nära-döden-upplevelser, odödlighet, medvetandeforskning och vidare om ”materiens illusion” och det s.k. tomrummet, nollpunktsfältet, begreppen materielt/immaterielt, den spiralformade evolution m.m. …

 • Bevidsthedens Evolution; Menneskets meningsudvikling og nye forening med Kosmos

  195 kr

  Bogen omhandler menneskehedens bevidsthedsudvikling, hvor intuitionsfilosofen Martinus’ arbejde (”Martinus Kosmologi”) spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt om forholdet mellem sjæl, biologi og kvantefysik. Vi står på tærsklen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at gennemgribende forandre mennesker og samfund. Forskning viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling. Vi nærmer os et nyt spirituelt erkendelsesniveau, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Bogen belyser også ny spændende forskning inden for epigenetik, kvantefysik, kvantebiologi, biologi, parapsykologi med flere fagområder.

 • Noetisk Naturfilosofi: Ånd i naturen

  185 kr

  Beskriver Vestens syn på ånd og natur, som det har udviklet sig gennem mere end 2000 år, inkl. en opsummering af intuitionsfilosoffen Martinus’ noetiske naturfilosofi. Vi ¬følger de noetiske naturfilosoffer, som argumenterer for, at ånd og natur er forbundet på tværs af tid og rum, hvormed alt i ¬naturen er levende. Den fornyede interesse for noetiske naturfilosofier skyldes forskningsresultater fra bl.a. bevidsthedsforskningen, evolutionsbiologien og kvantefysikken, hvilket har medført en tværfaglig interesse for et paradigmeskift i videnskaberne. Dette skaber behovet for at nytænke forholdet mellem erkendelse og natur. Erkendelse af ånd i naturen, global sameksistens og klimaudfordringen er tæt forbundet, og at det er nødvendigt at knytte disse tre områder sammen med henblik på, at de hver især kan løses.