• Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  239 SEK

  En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för “Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, “Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material baserat på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, “GrundEnergiTeorin – GET” som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss “Teorin om Allt”!

 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  245 SEK

  Naturvidenskabens teorier om, at livet spontant er opstået ud af materien samt at evolutionen er tilfældig – disse teorier befinder sig i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsbegavelsen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et veldisponeret og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende kosmisk bevidsthed.  Projekt LIV formidler en dyb indføring i centrale dele af de erkendelsesmæssige aspekter i Det Kosmiske Verdensbillede. Livet påvises som evigt for den enkelte og former sig for alle levende væsener som en rytmisk organisme- og bevidsthedsevolution mod stadig højere former for livsudfoldelse. Belyser det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner og teleostaterne, dvs det evolutionære funktionskomplex, der er afgørende for alle levende væseners udvikling.