• Projekt LIV : om utvecklingen

    Projekt LIV : om utvecklingen

    165 SEK

    Naturvidenskabens tro på, at livet er opstået fra den døde materie samt at evolutionen bygger på tilfældigheder, konfronteres med den store intuitionsfilosof og mystiker Martinus’ analyser af begrebet LIV. Præsenterer en helt Ny Virkelighedsforståelse, hvor evolutionen ses som et målrettet og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en uendelig bevidsthed. Belyser også vor eksistens og udødelighed. Vi følger bl.a. hvad der hænder efter det, vi kalder “døden”; hvordan vi lever videre i en parafysisk verden og senere via reinkarnation vender tilbage til den fysiske tilværelseszone, medbringende vore erhvervede færdigheder fra liv til liv. Bogen giver en kortfattet og relativt letlæst introduktion af til Martinus Kosmologi og centrale dele af det Kosmiske Verdenbilledes ontologi.