DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE

INTRODUKTION

INTRODUKTION 1-4

1. Præsentation af New Cosmic Paradigm

På Tærskelen til et Nyt Paradigme, fra et materialistisk verdensbillede og virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder styrer og bestemmer til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er multidimensionelt, levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed.

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer et Nyt Paradigme en Ny Ontologi, og beskriver ”the meeting between Science & Spirituality”, samt introducerer en ny “Kosmisk Videnskab”. Mød en Større Virkelighed og den danske intuitionsfilosof Martinus Thomsen, samt hans elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen …

2. En Ny Virkelighedsforståelse

Det Kosmiske Verdensbillede giver en fundamental og epokegørende løsning på The Hard Problem of Consciousness and Reality”.  

Til trods for at naturvidenskaben har skabt grundlaget for vores moderne, teknologiske samfund, kan den ikke forklare hvad den fysiske verden dybest set består af, eller hvad den egentlig er. Fysikerne siger at 95% af universet består af noget, for os ukendt, såkaldt mørk energi og mørk materie. Det samme gælder mht. begrebet bevidsthed, som traditionel videnskab ikke kan forklare.  Det betyder, at både vores ydre verden og vores indre verden faktisk er et mysterium.

Det Kosmiske Verdensbillede herunder ”Grund-Energi-Teorin – GET” omfatter en helt ny virkelighedsbeskrivelse, der giver logiske og konsistente svar på de ovennævnte grundlæggende spørgsmål.

Denne side er endnu ikke oversat til dansk, og vi henviser til: den svenske side En Ny Verklighetsförståelse og den engelske side A New Understanding of Reality.

3. Det Kosmiske Verdensbillede, Martinus Kosmologi – Introduktion

I. Baggrund og Ontologisk Perspektiv – X-Strukturen; Livets og Virkelighedens Basale Natur
II. Hvad er Virkeligheden? Hvad er Bevidstheden? Hvad er Meningen med Livet?

Martinus Thomsen indskriver sig i en lang tradition af mystikere og intuitionsfilosoffer, som hævder, at de har en intuitionsbaseret indsigt i, hvad verden og bevidstheden dybest set er, en mere eller mindre overordnet viden om hvordan livet og tilværelsen er ‘konstrueret’. Det unikke ved Martinus arbejde er, at det præsenterer en meget logisk og omfattende virkelighedsbeskrivelse, som gør det muligt for læseren, trin for trin, at tilegne sig en ny og dybere forståelse af  livet og virkeligheden. En forståelse der fører til dybtgående positive forandringer …

4. The Ontology of The Cosmic Worldview – Introduction

(T.v. kun på engelsk)

The Cosmic Worldview presents a New Ontology, in fact – a New Paradigm, which replaces the old materialistic worldview where chance and coincidence govern, with a new, comprehensive world-picture illustrating a living, multidimensional, infinite Multiverse, and where life is controlled and governed by an all-embracing consciousness in harmony with eternal creative principles and precise laws of nature. All living entities are immortal “life-units”, linked together and parts of this living and conscious Cosmos. A novel evolutionary perspective is also presented describing a constant renewal and development for all living beings – an eternal evolution of consciousness at all levels.

The Cosmic Worldview focuses on “The X-Structure” – the basic Nature of Life and Reality, which provides a profound solution to “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) and “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

This fundamental X-structure is in principle the same for all living things – and its main function is continuous creation of consciousness; a forever ongoing transformation process of objective reality into subjective reality/life-experience. The X-structure demonstrates that all living beings have, in addition to the temporary physical body, an immortal/eternal paraphysical body/structure with an “organic” system, which the physical body is connected to and dependent on. This paraphysical structure exists and operates totally independently of the physical body. The activity/creation of perception is a very comprehensive process – by and for the I /the subject – which involves three main levels: physical, semiphysical (transforming link) and paraphysical. It is especially at the paraphysical level that objective reality is transformed into qualia; subjective, immaterial phenomena only existing for the I/the subject – “the subjective reality complex”.

The X-structure clearly demonstrates that life-experience/consciousness as such, does not exist inside the brain, but in an absolutely personal, immaterial world and reality that our personal I, in interaction with our total organism, particularly our paraphysical organism and its organic functions and processes, continuously generates.

The X-structure operates via the Reality-Consciousness Transformation Process” X-RCT Process:  A Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).

The understanding of this fundamental Structure of Life and the Reality-Consciousness Transformation Process, gives an insight into reality as it is (the nature of objective reality) and, not least, the experience of it as qualia (the perception process and the subjective reality/consciousness).

Additional Information

The Living Being “X” and The X-Structure: According to the Cosmic Worldview the infinite, all-embracing and living Cosmos/multiverse is fundamentally a question of immaterial emptiness and stillness. As this primordial form is unknown by man, Martinus (see below) has chosen to express it and the nature and structure of life and reality by the letter “X”. Life and reality in its basic form cannot be explained by or compared to anything known, Martinus described and expressed it as: “a nameless Something, that is”.

The Cosmic Worldview is based on the knowledge conveyed by the Danish intuitive philosopher Martinus Thomsen (1890-1981), systematized and further developed by his former trainee and collaborator Per Bruus-Jensen. NCP X-AIONS is representing the Cosmic Worldview and the branch of Martinus Cosmology that is building bridges to Science. This branch is especially represented by the work and literature of Per Bruus-Jensen and The X-Research Project by NCP X-AIONS.